Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

  • Thema 2: didactisch vakmanschap en leerkrachtvaardigheden

Kwaliteit van onderwijs is voor 67% de kwaliteit van de leerkracht zeggen o.a. John Hattie en Robert Marzano. Professionalisering gericht op leraren is dus van essentieel belang. IJsselgroep richt zich op het didactisch en pedagogisch handelen van de leraar in de klas.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je even sparren? Neem dan contact op met Marjolein Schleper:

Marjolein Schleper