Kindgesprekken voor onderwijsassistenten 1600x640

Met het team werken aan gelijke kansen

Met het team werken aan gelijke kansen

Veel mensen hebben gekeken naar de serie ‘Klassen op Human TV. In heel Nederland worden ‘Meet-ups’ georganiseerd om te praten over gelijke kansen in het onderwijs. Ongelijke kansen is al een oud probleem. Wie al wat langer in het onderwijs werkt kent zaken als de ‘gewichtenregeling’ en het ‘onderwijsstimuleringsbeleid’. 

Beoordelingskader

Het nieuwe beoordelingskader van de inspectie houdt bij het wegen van resultaten sterk rekening met het percentage ‘achterstandskinderen’ op uw school. Weet u welke kinderen dat zijn, en vooral weet u wat deze kinderen nodig hebben om hen ‘gelijke kansen’ te bieden?

Betrokkenheid bij kinderen in achterstandssituaties

Werken aan gelijke kansen gaat over betrokkenheid bij kinderen in achterstandssituaties, over aandacht voor wat in Coronatijd ‘kwetsbare kinderen’ is gaan heten. Hoe staat het op uw school met de aandacht voor gelijke kansen? Doet het probleem zich bij u op school voor? En zo ja wat doet u ermee en hoe gaat uw schoolteam ermee om?

Deelonderwerpen

Er zijn verschillende deelonderwerpen, zoals taalachterstand, (lage) verwachtingen van kinderen en (niet of andere) betrokkenheid van ouders. Het gaat over allochtone kinderen en over autochtone kinderen, over plattelandsproblematiek en problemen specifiek voor steden, het gaat over basiskennis en over brede ontwikkeling. 

Twee bijeenkomsten

IJsselgroep biedt in twee bijeenkomsten een inzicht in de gelijke kansen problematiek. En aan wat u er wel en niet aan en mee kunt doen.  Eerst kennen en dan kunnen. 

Voor wie

Voor: Directeuren en intern begeleiders van scholen. En voor iedereen die kinderen in achterstandssituaties een warm hart toedraagt. 

Wanneer en waar

In overleg bij u op locatie

Kosten

Op basis van offerte

Lees meer

Lees ook de blogs van Albert de Boer over gelijke kansen:

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze inspirerende en verhelderende cursus of heeft u vragen over gelijke kansen? Neem dan contact op met Albert de Boer via 06 55 19 24 70 of albert.deboer@ijsselgroep.nl

Wilt u deze informatie in uw directieberaad? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!