mirjam koop

Mirjam Koop

Functie: Onderwijsadviseur
Team: Het Jonge Kind

Mobiel: 06 81 81 65 66
mirjam.koop@ijsselgroep.nl

"Taal is alles, alles is taal"

Mirjam weet, als logopediste, als geen ander hoe belangrijk taal is. Voor (zeer jonge) kinderen én voor hun begeleiders. Als trainer Uk en Puk neemt ze  je mee in het observeren en stimuleren van taal en spel van jonge kinderen. Als begeleider van goed leesonderwijs is haar uitgangspunt het plezier in
taal voorop te stellen, waardoor de ontwikkeling van taal en kennis zich kan verdiepen.

Mirjam is inzetbaar bij: Versterking van het taalonderwijs en het onderwijs in begrijpend lezen via Focus op begrip.

 


Werkterrein

  • VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
  • Ontwikkeling van jonge kinderen
  • Taalontwikkeling
  • Leesontwikkeling
  • Rekenontwikkeling
  • Meertaligheid