Dieper duiken1600x640

Dieper duiken

Op zoek naar de onderstroom bij samenwerken en veranderen

Effectief veranderen en samenwerken is een uitdaging. Voor individuele personen, teams en (school)organisaties. Soms is een aanpak vanuit de inhoud of de proceskant voldoende en liggen de oplossingen vlak onder de oppervlakte. Soms ook niet. Dan is er meer nodig. Dan is het nodig om dieper te duiken. Om op zoek te gaan naar de onderstroom ...

Dieper inzicht

Veranderen en samenwerken op scholen is mensenwerk. En dus complex. Dieper duiken geeft u zicht op de dieper liggende patronen. Zicht op wat er zich werkelijk afspeelt in de interactie tussen de betrokken mensen. Verborgen belemmeringen worden helder en er ontstaat een dieper inzicht. U maakt (samen) een beweging om de juiste balans te vinden en maakt de weg naar ontwikkeling en bestendige resultaten vrij. Het gaat weer stromen.

Vijf fasen

Met de ‘Dieper duiken-aanpak’ gaat u op zoek naar de onderstroom. Op zoek naar wat er werkelijk speelt en toe doet. Individueel, op team- en schoolniveau of in de relatie met derden. Altijd in samenhang. In elke verandering onderscheiden wij vijf fasen: urgentie, loslaten, niet weten, creatie en het nieuwe begin. Bakens die aangeven of een verandering stroomt. Op weg naar een vorm van samenwerken en veranderen die past bij u en uw  collega’s. En die leidt tot ander gedrag.

Dienstverlening

Naast specifieke unieke situaties die om een ‘diepe duik’ vragen, wordt deze aanpak ook gebruikt bij de volgende diensten:

  • Onderwijskundige verandering: als u uw onderwijsorganisatie en/of -concept wilt veranderen.
  • Cultuuronderzoek: als u repeterende patronen in uw team, tussen teamleden onderling en tussen teamleden en directie wilt ontdekken en omzetten in positieve en effectieve actie.
  • Thinking on the Table: als u de communicatie, samenwerking en besluitvorming bij u aan tafel en/of tijdens teambijeenkomsten wilt verbeteren.
  • Denken in systeemdynamische driehoeken: als u de communicatie en samenwerking tussen leerkracht, directeur en intern begeleider wilt verbeteren.
  • Social styles: als u de onderlinge communicatie en samenwerking in uw team wilt verbeteren.

Wat anderen zeggen

  • “De rust is terug. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar het loopt weer in ons team.”
  • “Ik ben weer in staat om mijn rol als directeur te pakken in de samenwerking met het team. Ik zat er veel te dicht op.”
  • “Ik merk dat we meer aandacht en waardering hebben voor elkaar.”
  • “Nu snap ik wat het belang is geweest van het verleden van onze school en de invloed hiervan in het heden.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over Dieper duiken? Neem dan contact op met één van de contactpersonen rechts.