2 5 3 verteltassen

Verteltassen

(Interactief) voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is goed voor hun woordenschat, hun taalvaardigheid en het prikkelt hun fantasie. Niet voor niets spannen bibliotheken en scholen zich zo in om de band tussen school en thuis te versterken: ze willen de ouders stimuleren meer met hun kinderen te lezen en te praten over de boeken. Maar hoe krijg je ouders over de drempel van de school? Ouders voor wie lezen geen vanzelfsprekende zaak is. Ouders voor wie het Nederlands een probleem is.

De verteltas-methode

Verteltassen is een zeer effectieve aanpak om ouders te betrekken bij de school en hun ‘voorleeszelfvertrouwen’ te versterken. Dit project won daarom in 2006 de Nederlandse Taalunie Onderwijsprijs.

Hoe en waarom het begon...

Een basisschool in de Bijlmer liep daar ook tegenaan, tot ze een school in Engeland bezochten en daar kleurrijke tassen aan de kapstok zagen hangen. Deze ‘storysacks’ waren gevuld met een prentenboek, een informatief boek, spelletjes en allerlei andere attributen. De school gebruikte ze in de klas, maar gaf ze ook mee naar huis, zodat ouders en kinderen samen konden lezen, spelen en praten. Het idee sprak de Nederlandse leerkrachten zo aan dat ze de Verteltassen in de onderbouw van hun eigen school introduceerden. En met groot succes: ouders die nog nooit een voet in de school hadden gezet, maakten daar samen met een leerkracht en andere ouders een Verteltas. Ook voerden ze gesprekken over opvoeding en taalontwikkeling tijdens het borduren, knippen of zagen. De ouders voelden zich daardoor nuttig, gelijkwaardig en betrokken. Na de ‘fabricage’ worden de tassen in de klas gebruikt en later uitgeleend aan de ouders.

Ouders gaan samen met hun kinderen (meer en leuker) lezen

Elke Verteltas heeft een thema en bevat in ieder geval: een prentenboek, een informatief boek, een CD met de ingelezen tekst, attributen uit het boek, een knuffel of handpop, verkleedkleren om het verhaal na te spelen, werkbladen en spelletjes die betrekking hebben op het verhaal.
De ouders kunnen met het kind naar het ingesproken verhaal luisteren, samen de spelletjes doen of het verhaal naspelen met de attributen. Verder krijgen ouders aanwijzingen hoe ze interactief kunnen voorlezen en hoe ze gesprekken met kinderen kunnen voeren naar aanleiding van het verhaal. De aanwijzingen staan in de ‘leeswijzer’ die bij elke tas zit.

Werkwijze

IJsselgroep heeft een gecertificeerde trainer in dienst die bij uw school of peuterspeelzaal de Verteltasmethodiek kan introduceren en opstarten. Zij betrekt ouders en leerkrachten hier actief bij. Tijdens het traject neemt een leerkracht de coördinatie steeds meer over.

Eerste deel traject

  • presentatie aan het team;
  • presentatie aan de ouders;
  • praktische workshop: het maken van een Verteltas;
  • ondersteuning bij het maken van de eerste drie tassen

Tweede deel traject

  • inwerken van de coördinator;
  • terugkombijeenkomst voor coördinatoren;
  • hulp bij het opzetten van een uitleensysteem;
  • opleiden van ouders voor Verteltassessies.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Verteltassen, neem dan contact op met Nienke Bouwman via 06 14 00 36 34 of nienke.bouwman@ijsselgroep.nl