Kanjer praktijkdag 1600x640

Kanjer praktijkdag

Uw school is flink aan de slag met de Kanjertraining. Uw team is geschoold, leerkrachten zijn er druk mee bezig in de klas en kinderen reageren positief. Inderdaad: dan bent u klaar voor de Kanjer praktijkdag. De manier om de Kanjertraining een extra impuls te geven. Gericht op het borgen van de Kanjertraining op uw school.

Kernoefeningen

Kernoefeningen spelen een belangrijke rol bij de Kanjermethode. Tijdens de praktijkdag leert hoe u belangrijke kernoefeningen in de groep effectief inzet en uitvoert.

Werkwijze Kanjer praktijkdag

Op uw school verzorgt de kanjertrainer van IJsselgroep in 3 à 4 groepen een korte kanjerles van 1 à 1,5 uur per groep. Er worden kernoefeningen voorgedaan door de trainer en/of door de leerkracht in het bijzijn van de trainer. De kernoefeningen worden gegeven in een stabiele groep (er is dus geen sprake van een crisis in de groep). Voorafgaand aan de praktijkdag is er telefonisch contact met de trainer om te bepalen welke kernoefeningen worden behandeld. Hierbij een aantal mogelijke onderwerpen/voorbeelden:

 • Uitleg en uitspelen van de kanjerpetten
 • Uitleg en bespreken van de smileyposter
 • Oefenen met het stappenplan bij pesten aan de hand van de antipest-posters
 • Motor en benzinepomp oefening
 • Feedback oefeningen met de leerkrachten
 • Pettenkwadrant (bovenbouw)
 • Vertrouwensoefeningen

Na afloop van de training wordt de kanjerles uiteraard met de leerkracht besproken.  

Antwoord op interessante vragen

Tijdens de Kanjer praktijkdag krijgt u ook antwoord op veelvoorkomende vragen als:

 • Welke oefeningen kan ik in welke groep uitvoeren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de kanjerlessen op een goede manier gegeven worden?
 • Wordt de kanjertraining op een juiste manier gegeven bij ons op school?
 • Hoe ondersteun ik de leerkrachten bij het geven van de kanjerlessen?

Ervaren Kanjertrainer

De Kanjer praktijkdag wordt altijd verzorgd door trainers die volop met de ‘laarzen in de modder’ staan. Inderdaad: praktijkmensen.

Opbrengst

Leerkrachten zijn in staat om op een effectieve manier de kanjerlessen in de groep te geven. De kernoefeningen krijgen dankzij de praktijkdag een duidelijke plek in de groepen.

Kosten

Kosten van een Kanjer praktijkdag zijn € 900,00

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze inspirerende training neem dan contact op met het secretariaat via kanjertraining@ijsselgroep.nl of met Frank Sessink via frank.sessink@ijsselgroep.nl