Omgaan met kinderen van nieuwkomers registerleraar 1600x640

Omgaan met anderstalige kinderen in de klas

Uw school geeft les aan kinderen van nieuwkomers en/of andere anderstalige kinderen? Belangrijk en betekenisvol, maar ook een hele uitdaging! Wat komt er op u af? U vraagt zich af wat verstandig is om wel of juist niet te doen? U heeft vragen over de ontwikkeling van deze kinderen en wilt weten hoe u (didactisch) goed af kunt stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen binnen de reguliere klas? U wilt ontdekken hoe u instroom en doorstroom op een goede manier kunt regelen? Neem dan deel aan het programma ‘Omgaan met anderstalige kinderen in de klas’. Vier boeiende sessies.

Interessante vragen

Hoe is de ontwikkeling van deze kinderen op de Nederlandse basisschool? Welke achtergronden nemen zij mee? Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met vluchtelingenkinderen over hun trauma(’s) te spreken?

Wat moet je weten van de taalontwikkeling van kinderen die meertalig opgroeien om hen goed onderwijs te bieden? Mogen kinderen die thuis een andere taal spreken deze gebruiken op school?

En, hoe organiseer je het onderwijs in je groep met één of een aantal kinderen die het Nederlands (nog) niet goed beheersen? Hoe geef je specifiek (taal)onderwijs voor deze meertalige leerlingen een plek in je dagplanning (klassenmanagement)?

Een aantal vragen die de kern raken. In vier bijeenkomsten gaat u samen met ons en samen met collega-deelnemers op zoek naar antwoorden. 

Bijeenkomst 1 Traumasensitief lesgeven en interculturele communicatie

Kinderen die naar Nederland komen hebben een andere achtergrond dan de kinderen in de klas die in Nederland geboren zijn. Sommige kinderen zijn gevlucht, anderen zijn later gekomen door gezinshereniging. Of kinderen komen uit andere landen mee met hun ouders die hier komen werken. Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met gevluchte kinderen die trauma’s hebben opgelopen hierover te praten? Deze vraag en andere vragen die u hebt over dit onderwerp passeren in deze bijeenkomst de revue. 

Bijeenkomst 2 Tweede taalverwerving en taalontwikkeling

Hoe zorg je voor passend onderwijs aan kinderen die een andere moedertaal hebben en niet altijd in Nederland naar school zijn geweest? Zowel in een aparte taalklas als een reguliere klas ligt de focus op het zo snel mogelijk leren van het Nederlands. Wel is het belangrijk om te weten hoe je voor deze leerlingen als leerkracht of ondersteuner het best denkbare onderwijs kan verzorgen. Welke achtergrondinformatie van de leerling heb je nodig om hem/haar Nederlands te leren? Hoe werkt het leren van een tweede taal bij kinderen? En hoe kun je de moedertaal van het kind benutten voor het leren van het Nederlands? In deze bijeenkomst bespreken we de nieuwste inzichten hierover. Ook kijken we naar hoe we de taalontwikkeling van deze leerling kunnen volgen en didactisch kunnen ondersteunen. Welke leermiddelen helpen daarbij? 

Bijeenkomst 3 Anderstaligen in de reguliere klas: de meertalige klas!

Hoe organiseer je het onderwijs in je groep waar één of een paar kinderen zitten die het Nederlands (nog) niet goed beheersen? Als leerkracht moet je goed weten wat de anderstaligen leerlingen nodig hebben, wanneer ze jóu nodig hebben en wanneer ze hulp of instructie van anderen krijgen. Het lesaanbod voor deze leerlingen is een teampuzzel waar jij als leerkracht onderdeel van bent; je doet het samen binnen de school! Wie doet wat en hoe organiseer jij je dagelijkse lessen waarin iedere leerling, dus ook de anderstalige leerling, zo goed mogelijk kan leren? Ook aan de orde komt hoe je met de klas de anderstaligen warm kunt onthalen met erkenning voor ieders moedertaal. Meertaligheid wordt iets van de klas, niet alleen van de anderstalige!

Bijeenkomst 4 Het anderstalige jonge kind en zijn taalontwikkeling

Jonge nieuwkomers hebben (extra) behoefte aan houvast. Want vaak zullen ze de basisschool als een vreemde omgeving ervaren vanwege de andere taal en cultuur. En dat geldt helemaal als ze schokkende ervaringen hebben meegemaakt. Bovendien is het Nederlands een lawine aan vreemde klanken voor hen. Hoe verloopt de taalontwikkeling en het leren van het Nederlands bij jonge kinderen. Klopt het dat vaak wordt gezegd: jonge kinderen pakken een nieuwe taal vanzelf en snel op? Vragen als deze en andere die aansluiten bij de ontwikkeling van het jonge kind komen aan bod. U leert hoe u kunt werken bij de behoeften van de kinderen en hoe u tijdens de dag de kansen kunt benutten voor spelbegeleiding en voor taalaanbod en kleine gesprekjes met de kinderen.

Het programma ‘Omgaan met anderstalige kinderen in de klas’ is afwisselend, inhoudelijk sterk en uitermate praktisch.

Voor wie

Het programma ‘Omgaan met anderstalige kinderen in de klas’ is gericht op leerkrachten die te maken hebben met instroom van anderstalige leerlingen in het reguliere onderwijs. Soms vanuit een taalschool, soms ook door directe plaatsing. 

Deze cursus kan ook afgestemd worden op de onderwijspraktijk van onderwijsassistenten.

Wanneer en waar

In overleg bij u op locatie

Kosten

Op basis van offerte

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Saskia Versloot via 06 33 05 78 93 of saskia.versloot@ijsselgroep.nl