Governance 1600x640

Governance

IJsselgroep onderschrijft transparantie in toezicht en bestuur. Het bestuur van IJsselgroep is dan ook ingericht conform de uitgangspunten van de Branchecode Governance HBO.

De Branchecode Governance is tijdens de Algemene Vergadering van de HBO-raad in oktober 2013 vastgesteld en is te implementeren voor eind 2014. Hiermee zijn nieuwe regels bepaald voor besturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Het College van Bestuur van IJsselgroep conformeert zich aan de code.

De uitwerking van de code vindt u in bijvoorbeeld terug in het jaarverslag, het profiel van de Raad van Toezicht maar ook in de vertaling van de uitgangspunten richting de Raad van Advies en de rol van de medezeggenschap.


 Meer informatie

Raad van Toezicht

G.J. (Gert-Jan) Oplaat

G.J. (Gert-Jan) Oplaat

Voorzitter
A. (Annelies) Leveling

A. (Annelies) Leveling

A.E.M. (Guus) Sommerdijk

A.E.M. (Guus) Sommerdijk