Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

VVE - Voor- en vroegschoolse educatie

Door het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) biedt u alle kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen op een plezierige en effectieve manier. Samen met gemeente en ouders geeft u het spelen en werken door jonge kinderen vorm en inhoud. IJsselgroep is gespecialiseerd in de volgende VVE-programma’s: Piramide, Startblokken en Uk & Puk.

In de VVE-programma’s is er aandacht voor pedagogische en didactische vaardigheden van de Pedagogisch medewerkers-leerkrachten. Er zijn doelen op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorisch-zintuiglijke ontwikkeling. Ook wordt er aandacht besteed aan organisatie en inrichting.

Een VVE-indicatie wordt door het consultatiebureau afgegeven aan kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld taalontwikkeling. Per gemeente verschilt het welke kinderen in aanmerking komen voor een VVE-indicatie.

Onderwijsadviseurs van IJsselgroep zijn in verschillende gemeenten betrokken bij beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor beleid en subsidiëring van voorschoolse educatie.

Actueel:

Op prikkelende wijze worden de deelnemers aangezet tot kritisch kijken naar hun eigen handelen. Vragen die tijdens een trainingstraject aan de orde komen, zijn:

  • Wat doen wij al?

  • Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?

  • Hoe is de inrichting van mijn hoeken?

  • Waar liggen de kansrijke momenten?

  • Hoe kunnen wij extra kansen creëren?

  • Wat doe ik aan spelbegeleiding van de kinderen?

  • Wat doet ieder kind precies en wat heeft hij nodig om een volgende stap in zijn ontwikkeling te maken?

  • Wat betekent dit voor mijn aanbod?

De IJsselgroep begeleidt bij de implementatie van de gecertificeerde VVE-programma’s Piramide, Startblokken en Uk & Puk. Naast praktijkgerichte trainingsdagen vinden er groepsbezoeken plaats om de implementatie en uitvoering van het VVE-programma op locatie te begeleiden.
Ook voor hercertificering, nascholing, het implementatieproces en beleidsadvies kunt u bij onze ervaren trainers en onderwijsadviseurs terecht. Wij leveren altijd maatwerk, zodat u de VVE in uw situatie kunt uitvoeren.

Voor wie

Pedagogisch Medewerkers die werken met peuters, dreumesen en baby’s en leerkrachten groep 1 en 2

Voor pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt is er goed nieuws: in januari start een in Meppel de instroomtraining Uk & Puk.

Contactpersonen

Winnie Bulthuis

Contactpersoon voor: Piramide, Vier VVE, Uk & Puk

Ellen de Haan

Contactpersoon voor: Startblokken

Miriam Kobussen

Contactpersoon voor: Startblokken

Mirjam Koop

Contactpersoon voor: Uk & Puk