VVE - Voor- en vroegschoolse educatie

Door het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) biedt u alle kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen op een plezierige en effectieve manier. Samen met gemeente en ouders geeft u het spelen en werken door jonge kinderen vorm en inhoud. IJsselgroep is gespecialiseerd in de volgende VVE-programma’s: Piramide, Startblokken en Uk & Puk.

In de VVE-programma’s is er aandacht voor pedagogische en didactische vaardigheden van de Pedagogisch medewerkers-leerkrachten. Er zijn doelen op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorisch-zintuiglijke ontwikkeling. Ook wordt er aandacht besteed aan organisatie en inrichting.

Actueel:

Op prikkelende wijze worden de deelnemers aangezet tot kritisch kijken naar hun eigen handelen. Vragen die tijdens een trainingstraject aan de orde komen, zijn:

  • Wat doen wij al?

  • Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?

  • Hoe is de inrichting van mijn hoeken?

  • Waar liggen de kansrijke momenten?

  • Hoe kunnen wij extra kansen creëren?

  • Wat doe ik aan spelbegeleiding van de kinderen?

  • Wat doet ieder kind precies en wat heeft hij nodig om een volgende stap in zijn ontwikkeling te maken?

  • Wat betekent dit voor mijn aanbod?

De IJsselgroep begeleidt bij de implementatie van de gecertificeerde VVE-programma’s Piramide, Startblokken en Uk & Puk. Naast praktijkgerichte trainingsdagen vinden er groepsbezoeken plaats om de implementatie en uitvoering van het VVE-programma op locatie te begeleiden.
Ook voor hercertificering, nascholing, het implementatieproces en beleidsadvies kunt u bij onze ervaren trainers en onderwijsadviseurs terecht. Wij leveren altijd maatwerk, zodat u de VVE in uw situatie kunt uitvoeren.

Voor wie

Pedagogisch Medewerkers die werken met peuters, dreumesen en baby’s en leerkrachten groep 1 en 2

Voor pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt is er goed nieuws: in januari start een in Meppel de instroomtraining Uk & Puk.

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met Mirjam Koop, Eline Rottier of Miriam Kobussen.

Mirjam Koop

Jaella Geerdink

Dinja Bruggeman

Miriam Kobussen

Winnie Bulthuis

Copyright © 2020. IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau