Rian Helmink 400x400

Rian Helmink

Functie: Onderwijsadviseur
Team: Het Jonge Kind

Mobiel: 06 23 25 26 75
rian.helmink@ijsselgroep.nl

"Spelen is leren en leren is spelen’ en dat vraagt om een uitdagende speel-leeromgeving. Zoek elkaar, pak de samenwerking op en ervaar het plezier van onderwijs aan het jonge kind!"

Onderwijsadviseur

In mijn werk als onderwijsadviseur is het mijn missie om SPELEN in de onderbouw en groep 3 weer op de kaart te zetten. Immers jonge kinderen leren door te handelen, ontdekken en ervaringen op te doen. Dit vraagt om een uitdagende speel-leeromgeving waarin kinderen worden gestimuleerd om te spelen, te ontdekken, onderzoekend bezig te zijn, creatieve oplossingen te bedenken, met elkaar te overleggen en samen te werken. Vanuit de verbondenheid van het spel worden kinderen bij elkaar betrokken en kunnen ze het spel verdiepen en verrijken. Ook als het gaat om lezen, taal en rekenen. Spelen en leren een krachtige combinatie!

Hierbij ga ik uit van de kracht van de leerkracht, die doelgericht (spel)aanbod en succesvolle interventies biedt, waardoor elk kind zijn of haar talenten kan ontplooien. Met oplossingsgericht werken en denken activeer ik het leren van en door elkaar. Interactie en reflectie met collega’s, luisteren naar de ander en stimuleren van ieders deelname en inbreng, is hierbij mijn werkstijl om te komen tot een doelgerichte en praktische samenwerking.
Niet alleen de samenwerking tussen leerkrachten, maar zeker ook met pedagogisch medewerkers maakt mijn werkveld compleet.

Werkterrein

Groep 1-2-3

  • Visie op onderwijs aan jonge kinderen
  • Doelgericht spelaanbod in een rijke speelleeromgeving
  • Opbrengstbewust spelen binnen een thematisch aanbod
  • Doorstroom 2-3
  • Klasseninrichting en klassenorganisatie

Doorgaande lijn Jonge kind & Integraal Kindcentrum

  • Doorgaande lijn van peuter naar de basisschool.

VVE

  • Planmatig werken aan doelen