2 3 4 rekenmethode 1600x640

Rekendidactiek voor onderwijsassistenten

Veel onderwijsassistenten werken regelmatig met een groepje kinderen aan hun rekenvaardigheden. Het is van belang om zicht te hebben op goede rekendidactiek en de leerlijnen om deze momenten zo zinvol mogelijk in te vullen. Deze cursus is speciaal bedoeld voor onderwijsassistenten. Je leert hoe je effectief kan bijdragen aan het verbeteren van de rekenresultaten van leerlingen. De eigen praktijk van jou als onderwijsassistent staat centraal.

Rekendidactiek: theorie én praktijk

De rekendidactiek blijft belangrijk goed te beheersen en te herkennen. We verdiepen ons daarom in de kernelementen van goede rekendidactiek in theorie én praktijk. Je leert een aantal modellen (opnieuw) kennen, maar vooral herkennen toepassen in de praktijk. We gaan in de fasen binnen de leerlijnen. Weet waar een kind zit: niet de methode maar de leerkracht bepaalt wanneer de groep écht toe is aan de volgende stap (en wat doe je met leerlingen die nog niet zo ver zijn?)

Je leert hoe kinderen meer grip krijgen op de betekenisvorming m.b.v. de vertaalcirkel en hoe je goed kunt observeren met het drieslagmodel. Ook het automatiseren komt aan bod: hoe werkt dat nou en wat is de rol van het rekenmuurtje en de rekendrempels?

Goede mix

De bijeenkomsten zijn zo opgezet dat er een goede mix is tussen theorie, zelf ervaren, herkennen in de praktijk en ervaringen uitwisselen. Je krijgt praktische handvatten om toe te passen in jouw school.

Doelen

Aan het eind van dit traject weet je:

 • Wat de rol van een aantal modellen (o.a. drieslagmodel, handelingsmodel en fasenmodel) is, wanneer je deze inzet en hoe je deze praktisch gebruikt;
 • Wat de vertaalcirkel is en hoe en wanneer je deze inzet;
 • Hoe je rekenproblemen kunt signaleren;
 • De fasen (zorgniveaus) van het ERWD-protocol en hoe deze er in de praktijk uitzien;
 • Hoe de invulling per zorgniveau eruit kan zien;
 • Waar je leerlijnen kan vinden en wat ze betekenen voor jouw handelen;
 • Wat de basisstrategieën zijn bij de diverse rekendomeinen;
 • Wat de rekendrempels zijn en wat dit betekent voor jouw handelen;
 • Welke rekenmaterialen je kan inzetten en wanneer dit zinvol is;
 • Hoe je een doelgerichte hulples/interventie neerzet.

Aan het eind van dit traject kun je:

 • Gericht observeren m.b.v. het drieslagmodel en daarmee een probleem beter signaleren;
 • Gericht(er) hulp bieden aan (een groepje) kinderen;
 • Gericht met basisstrategieën aan de slag;
 • Gericht met (de op school aanwezige) materialen aan de slag;
 • Kinderen meer grip laten krijgen op het rekenen;
 • De vertaalcirkel goed en op het juiste moment inzetten;
 • Het plezier vergroten tijdens rekenen.

Voor wie

 • Onderwijsassistenten
 • Geïnteresseerde leerkrachten
 • Geïnteresseerde ib’ers

Waar en wanneer

 • 21 september, 5 oktober en 2 november 2023 van 14:00 - 17:00 uur
 • 18 januari, 1 februari en 7 maart 2024 van 14:00 - 17:00 uur

Kosten

€ 295,00 per deelnemer

Meer informatie

Wilt u meer weten over de deze inspirerende cursus of heeft u vragen over rekenonderwijs? Neem dan contact op met Albert de Boer.