basisfoto wiskunde rekenonderwijs

Meer weten over reken- en wiskundeonderwijs of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een proeverij of studie(mid)dag voor uw team, school of schoolbestuur? Laat dan uw gegevens achter.

Lees verder

Reken- en wiskundeonderwijs

Het rekenonderwijs optimaliseren

Het rekenonderwijs optimaliseren

Wordt op uw school al enige tijd gewerkt met een rekenmethode? of Wilt u het rekenonderwijs binnen uw school verder optimaliseren? IJsselgroep gaat graag met u aan de slag om de kennis en vaardigheden van uw leerkrachten te vergroten met als doel de rekenresultaten te verbeteren

Lees verder

Het best denkbare rekenonderwijs

Het best denkbare rekenonderwijs

Er zijn de afgelopen periode veranderingen in het methodeaanbod over rekenen te bespeuren. Er is weer een discussie over realistisch rekenen en “ouderwets” sommen stampen. Hoe zit dat? Daarnaast wordt er meer en meer gebruik gemaakt van digitale middelen. Waar ligt de balans tussen op papier rekenen en digitaal?

Lees verder

Rekenen: interventies door de onderwijsassistent

Rekenen: interventies door de onderwijsassistent

Veel onderwijsassistenten werken regelmatig met een groepje kinderen aan hun rekenvaardigheden. Het is van belang om zicht te hebben op goede rekendidactiek en de leerlijnen om deze momenten zo zinvol mogelijk in te vullen. Deze cursus is speciaal bedoeld voor onderwijsassistenten. Je leert hoe je effectief kan bijdragen aan het verbeteren van de rekenresultaten van leerlingen. De eigenpraktijk van jou als onderwijsassistent staat centraal.

Lees verder

Zo leren kinderen vermenigvuldigen

Zo leren kinderen vermenigvuldigen

Wanneer kinderen de tafels niet paraat hebben, ontstaat er een probleem in de hogere groepen bij allerlei toepassingen, grote vermenigvuldigingen, delen, breuken en verhoudingen. Goed aanleren van de tafels begint met tellen eerst één-voor-één, daarna in sprongen van twee, vijf en tien. Welke problemen komen we bij het aanleren tegen? En hoe zorgen we ervoor dat de tafels ‘erin blijven’? Voor veel kinderen is 3 x 3 geen probleem, maar 7 x 8 ervaren ze als een lastige vermenigvuldiging. Hoe kunnen we de kinderen helpen om deze lastige tafels onder de knie te krijgen?

Lees verder

De vertaalcirkel

De vertaalcirkel

Met realistisch rekenen gaat het steeds om de relatie tussen (context)sommen en de realiteit. Veel leerlingen hebben hier problemen mee, denk aan de contextsommen van de Cito toetsen. Deze leerlingen vinden het lastig om een heldere voorstelling van de situatie te maken. Wanneer ze getallen zien gaan ze direct aan de slag en maken willekeurige bewerkingen. Vaak kunnen ze ook geen betekenis verlenen aan ‘kale sommen’. In de meeste methoden wordt hier weinig aandacht aanbesteed, terwijl hier de basis ligt voor het ontstaan van rekenproblemen. Hoe kun je als leerkracht hier beter op inspelen?

Lees verder

Meer informatie?

Albert de Boer

Albert de Boer

06 55 19 24 70
albert.deboer@ijsselgroep.nl

Lees meer