Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

Visie op het jonge kind

Beloven wat je doet en doen wat je belooft!

Werk je met een kompas of een tomtom? Wat is eigenlijk het verschil? Een heldere, gezamenlijk gedragen visie brengt je van a naar b.Het stuurt je handelen en legitimeert de keuzes die je maakt met elkaar. In dit traject ga je samen aan de slag met een (nieuwe) schoolvisie. Vervolgens wordt deze visie verbonden aan je aanbod en je organisatie. Er is aandacht voor het zichtbaar maken van je visie en het etaleren daarvan naar buiten.

Belangrijkste vragen

  • Waar staan wij eigenlijk voor, als team rond het onderwijs aan het jonge kind op onze school?

  • Wat is onze visie? En wat betekent dit voor de beslissingen die wij willen (of moeten) nemen op allerlei vlakken?

  • Hoe kunnen wij de dagelijkse praktijk in de groepen 1, 2 en 3 verantwoorden aan ouders, inspectie en anderen?

  • Welke visies op onderwijs aan jonge kinderen zijn er en wat past bij ons?

Opbouw van het traject

Afhankelijk van de grootte van het onderbouwteam en de concrete vragen werken we wel of niet met een werkgroep. Vanuit het startgesprek bepalen we de opbouw en de precieze inhoud van het traject. Vaak is er sprake van een kort en krachtig traject waarin overlegmomenten in de werkgroep worden afgewisseld met korte contacten en het daadwerkelijk maken van het beleidsplan. We eindigen met een afsluitend gesprek met directie en onderbouwteam waarin het beleidsplan voor de onderbouw centraal staat.

Aan het eind van het traject hebben jullie als onderbouwteam:

  • een gemeenschappelijk gedragen visie op goed onderwijs aan het jonge kind

  • deze visie vastgesteld en vastgelegd, in woord en beeld

  • inzicht in de ontwikkelpunten; deze vloeien voort uit de visie en de gesprekken die hierover zijn gevoerd

  • een gezamenlijke taal gevonden voor afstemming en afspraken in de verschillende groepen

Omvang:

Dit traject omvat drie of vier bijeenkomsten al dan niet met werkgroepen.

Voor wie

Leerkrachten groep 1, 2 en 3, onderbouwcoördinatoren, onderbouwteams en schoolleiders-directeuren.

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met onderstaande contactpersoon.