Onderwijs en zorg in verbinding 1600x640

 

Professionalisering 2023/2024

Op deze pagina is het professionaliseringsaanbod van IJsselgroep gebundeld in thema’s. De dienstverlening is soms in de vorm van een workshop, training of opleiding maar meestal in een aanbod op maat. We starten met een overzicht van de open inschrijvingen. Daarna volgt de dienstverlening per thema.

Open inschrijvingen   studentenmuts4

Dienstverlening per thema

Lezen en taalontwikkeling

Schoolontwikkeling en opbrengstanalyse

Didactisch en pedagogisch handelen van de leraar en onderwijsassistent

Onderwijs aan het jonge kind en Voor- en vroegschoolse educatie

Talent(-ontwikkeling)

Thematisch onderwijs

Sociaal- emotioneel en gedrag

Doelgroepen: directeuren en bestuurders

 


Mogelijke input voor uw academie?

Heeft u als bestuur een eigen academie voor nascholing? Dan is het goed om te weten dat IJsselgroep veel ervaring heeft met inspiratie-workshops en (korte) cursussen en workshops die onder een academie kunnen vallen. Aansluitend op de actualiteit en in overleg met de onderwijskundig medewerker/programmamaker van uw bestuur.
 

Lees verder


Meer informatie

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Janna de Haan via 06 14 00 36 33 of janna.dehaan@ijsselgroep.nl