Saskia Versloot

Saskia Versloot

Functie: Onderwijsadviseur
Team: Kracht in de klas

Mobiel: 06 33 05 78 93
saskia.versloot@ijsselgroep.nl

"Alle kinderen kunnen succesvol zijn in het onderwijs"

Saskia is medeauteur van het boekje ‘Handreiking ruimte-voor-nieuwe-talenten (keuzes rond nieuwkomers op de basisschool)’ en gespecialiseerd in taal en NT2. Ze ondersteunt scholen bij het inrichten van taal/leesonderwijs voor Nederlandse en anderstalige leerlingen.

Ook is ze als taalspecialist inzetbaar in het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast begeleidt zij scholen bij didactiek en klassenmanagement, zoals  coöperatief leren en werken met EDI.

Saskia is inzetbaar bij: Onderwijs in NT2, instructiekwaliteit en EDI, taal/lezen.

 


 

Werkterrein

 • Taalspecialist en specialist onderwijsdidactiek
 • Coöperatief leren
 • Effectieve instructie en klassenmanagement.
 • Coachings- en begeleidingstrajecten
 • Mede-auteur "Schrijven vanuit grafomotorisch perspectief" en "Ruimte voor nieuwe talenten".

 


Taalspecialist

 • Visie op Taal in de 21e eeuw
 • Taalbeleid
 • Technisch lezen
 • Woordenschat volgens de viertakt
 • Woordenschat volgens Speel je Wijs (drama en woordenschat)
 • Schrijfonderwijs volgens de taalrondes (St. Taalvorming)
 • Schrijfonderwijs vanuit grafomotorisch perspectief
 • Begrijpend lezen
 • Cursus Specialist Begrijpend lezen en woordenschat
 • Taalonderwijs aan nieuwkomers
 • VO-Nederlands (onderbouw)

Onderbouw

 • Protocol Preventie van leesproblemen groep 1/2
 • 2F-3F taaltrajecten VVE

 


 

Algemeen