Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

Passend onderwijs

Scholen ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs: vanuit het positieve en gericht op wat wel kan en mogelijk is. Onze gedragswetenschappers+ doen dit samen met ib’ers, leerkrachten, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Op het snijvlak van onderwijs en zorg. Ontdek de meerwaarde, ontdek de +

Gedragswetenschapper+

Onze gedragswetenschappers beschikken over de nodige kennis en ervaring. Met een handelingsgerichte aanpak vertalen zij de onderwijsbehoeften van kinderen naar wat nodig is binnen het onderwijsproces en daarbuiten. Maar het mooie is: gedragswetenschappers van Jeugdpraktijk IJsselgroep hebben een +. Ontdek de meerwaarde:

  • Een brede blik: leren en gedrag (onderwijs & zorg) verstand van de onderwijspraktijk en van kinderen die op gebied van leren en/of gedrag problemen ervaren

  • Een ononderbroken ‘werklijn’ van Passende Peuteropvang naar Passend Onderwijs: van 2 tot 18 weten we wat kinderen en jongeren nodig hebben op school en thuis

  • Flexibele inzet: mee kunnen bewegen met de vraag want onafhankelijk en generalist

  • Breed netwerk, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door het werken op een groot aantal scholen en dankzij de samenwerking met IJsselgroep specialisten van educatieve dienstverlening, onze jeugdpraktijk en ketenpartners in de zorg

  • Constructief kritische partner waar scholen hun (zorg)beleid aan kunnen toetsen

‘Gedragswetenschappers van IJsselgroep houden een spiegel voor. Eigenlijk hebben wij een mobiel expertisecentrum met een bulk aan ervaring en een enorm netwerk’

directeur-bestuurder Albert Sluiter - Stichting Essentius

Waar wordt deze expertise ingezet?

De gedragswetenschapper kan worden ingezet voor:

  • Onderzoek: handelingsgerichte diagnostiek (leer- en gedragsonderzoek, observaties)

  • Advies: structurele deelname aan bespreking van leerling met specifieke onderwijsbehoeften met ouders, school en externen (ondersteuningsteams), consultaties (zorg)leerlingen, bespreken groepsplannen, advies in opstellen ontwikkelingsperspectief, toeleiding externe zorgverleners

  • Psychologische ondersteuning van kinderen; talentgesprekken, faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining

  • Coaching; leerkrachten en teams, intern begeleider (ondersteuningsstructuur, ononderbroken leerroutes)

Hoe u ons inzet?

U kunt onze gedragswetenschappers+ op verschillende manieren inzetten. Passend bij uw situatie.

Situatie 1

Het bestuur/samenwerkingsverband zet uitsluitend een gedragswetenschapper van IJsselgroep in. In overleg met bestuurder en zorgcoördinator wordt de rol en de taken van de GWS bepaald (onderzoek, advies, ondersteuning, coaching).

Situatie 2

Het bestuur/samenwerkingsverband combineert orthopedagogen in dienst van het bestuur met een GWS’er IJsselgroep. In overleg met bestuurder en orthopedagoog wordt inzet GWS bepaald (onderzoek, advies, ondersteuning, coaching).

Situatie 3

Bestuur/samenwerkingsverband benut inzet GWS-er IJsselgroep flexibel op basis van een hulpvraag.

Lees hoe Stichting Essentius samenwerkt met de gedragswetenschappers+ van Jeugdpraktijk IJsselgroep (PDIJ).

Contactpersoon

Heeft u een vraag of wilt u meet weten over het inzetten van gedragswetenschappers+ van IJsselgroep? Neem dan contact op met Hettie Lichtenberg.

Hettie Lichtenberg

Manager Passend Onderwijs

Mobiel: 06 22 93 86 48
hettie.lichtenberg@ijsselgroep.nl