schoolplannen 1600x640

Visie en schoolplanontwikkeling

Als directeur bent u met uw team bezig met schoolplanontwikkeling. U maakt de stand van zaken op van de afgelopen vier jaar en denkt samen na over ontwikkelpunten voor de komende jaren. Met als doel om in augustus een nieuw vierjarig schoolplan klaar te hebben. Een gedragen plan waar mensen enthousiast over zijn en waar ze zelf vorm en inhoud aan geven. Een plan waar realistische doelen, concreet eigenaarschap en de belangrijkste (onderwijskundige en organisatorische) keuzes, richting geven aan de toekomst. Maar hoe maakt u zo'n plan? Ontdek de toegevoegde waarde van de Ijsselgroep ...

Van start naar concreet plan

Natuurlijk betrekt u als directeur uw team bij de schoolplanontwikkeling, zodat teamleden invloed hebben op het bepalen van de koers en zich betrokken voelen bij de uitvoering van het plan. IJsselgroep biedt een procesmatige aanpak aan met als eindproduct het nieuwe meerjarige schoolplan. Hierbij worden twee fases onderscheiden:

 • De ontwikkelfase: in deze fase wordt het team (teambijeenkomst en denktank) en indien gewenst ook ouders (ouderpanel) betrokken. Samen met uw team werken wij aan de belangrijkste bouwstenen van uw plan.
 • De maak-fase: op basis van de input uit de ontwikkelfase wordt uw plan geschreven. Kort, bondig en functioneel

IJsselgroep begeleidt het hele proces, van start tot eindproduct. Gedurende de dienstverlening neemt de gedragenheid toe. Het plan is immers van de hele school, van het hele team. Betrokkenheid zit ingebouwd in de concrete stappen en de Ijsselgroep is uiteraard op de hoogte van de nieuwe eisen van de inspectie.

De manier waarop onze adviseurs tijdens het plannen maken oog houden voor de praktische vertaalslag wordt door veel scholen als waardevol ervaren. Kernwoorden hierbij zijn: leiderschap, eigenaarschap, PDCA, (onderwijskundige)keuzes functioneel doorvertalen en aandacht voor veranderingsprocessen. Onze adviseurs zijn ervaren sparringpartners die mooie koppelingen kunnen maken tussen het verleden van de school en de plannen voor de toekomst.

Belangrijke vragen

Tijdens de dienstverlening vindt u een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe betrek ik mijn team/leden?
 • Hoe krijg ik input?
 • Hoe evalueer ik het huidig plan?
 • Hoe kom ik op de juiste info om een plan voor vier jaar te maken?
 • Wie helpt me met het schrijfwerk?
 • Wie is mijn sparring partner?
 • Welk format ga ik gebruiken?
 • Hoe maak ik mijn plan haalbaar, realistisch en scherp is?

Dienstverlening

De dienstverlening is vaak een mix van het voorbereiden en begeleiden van sessies, adviesgesprekken en het schrijven van concrete teksten. Uiteraard is alles volledig afgestemd op uw situatie en op uw wensen en eisen. Mogelijk onderdelen zijn:

 • Startgesprek, opzetten traject, inspectie eisen
 • Denktank: stand van zaken (swot) en aanpak
 • Verbindingsdag team
 • Denktank: input team
 • Ouderpanel
 • Interview directeur over plannen en schrijfhulp schoolplan

Ook bieden wij ondersteuning als het gaat om afzonderlijke jaarplannen/jaarverslagen die per jaar geschreven worden.

Voor wie

Directeur en MT

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van schoolplannen of heeft u een concrete vraag? Neem dan contact op met één van de contactpersonen.