4 2 2 cultuuronderzoek patronen 1600x640

Cultuuronderzoek

Cultuuronderzoek gaat over het ontdekken van kenmerkende en zich herhalende patronen in het team, tussen teamleden onderling en tussen teamleden en directie. Soms is er ook sprake van een moeilijke relatie met ouders. Patronen kunnen effectief of minder effectief zijn. Een onderzoek geeft inzicht en adviezen om de onderlinge verhoudingen en resultaten te verbeteren. Uiteraard bepaalt u de thema’s die wij gaan onderzoeken. Ervaar onze aanpak.

Aanleiding

U heeft als school een aandachtsgebied waar nader onderzoek wenselijk is. Het kan ook zijn dat het op uw school niet goed loopt. Dan geeft het bestuur, de directeur of de leerkrachten de onderzoeksrichting aan. Ook is het mogelijk een onderzoek te doen als er een nieuwe directeur komt zodat deze een goede start kan maken. Wat de aanleiding ook is: wij gaan samen met u op zoek naar nieuwe inzichten.

Mogelijke vragen

 1. Is er een gedragen visie en kun je de uitwerking van die visie in het handelen merken op de werkvloer?
 2. Op welke manier wordt er leidinggeven aan strategie, verandering en verbetering en werkt deze aanpak?
 3. Staan de school genoeg open voor de toekomst en geven we als team de relatie met ouders goed vorm?
 4. Hoe vindt onderwijskundig leiderschap plaats?
 5. Hoe wordt er dagelijks leidinggeven en hoe ervaren collega’s leiding krijgen?
 6. Hoe is de teamgeest, de onderlinge communicatie en samenwerking, het eigenaarschap?

Mogelijke onderwerpen

Visiegestuurd werken

 • Wat is de visie op onderwijs?
 • Hoe en waar wordt de visie in onze dagelijkse onderwijspraktijk zichtbaar?
 • Hoe communiceer wij een visie op onderwijs? Hoe dragen wij deze visie uit?

Strategieën hanteren tbv samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus

 • In hoeverre werken leraren samen en hoe kan dat dat gestimuleerd worden?
 • Hoe organiseren we de leerprocessen van leraren? Welke handelingen en strategieën horen daarbij?
 • Welke strategieën hanteer ik als directeur om vorm te geven aan de onderzoekende school/opbrengstgericht werken? Wat merken collega’s daarvan?

In relatie tot de omgeving

 • Wat zijn voor ons belangrijke factoren in de omgeving van onze school? Waar heb ik rekening mee te houden?
 • Welke ontwikkelingen zullen de komende jaren op ons afkomen en wat kunnen deze betekenen voor onze school? (Denk aan politieke, sociale en technologische ontwikkelingen.)
 • Hoe ziet het netwerk van de school/organisatie eruit? Wordt deze optimaal benut? Hoe kunnen we het netwerk versterken?
 • Hoe gaan we met ouders om? 

Onderwijskundige gerichtheid

 • Welke kenmerken typeren onze onderwijsorganisatie en ons pedagogisch klimaat?
 • Hoe verhouden de kenmerken van de onderwijsorganisatie zich tot de doelen die wij nastreven, en hoe brengt directeur/mt hier verbinding in aan?

Werkwijze

 • Het individueel invullen van de vragenlijst door de teamleden, deze worden ingenomen.
 • De onderzoeker verwerkt de vragenlijsten ter voorbereiding op de individuele interviews
 • Rapportage met conclusies en aanbevelingen

Resultaat

Zicht op eigen handelen en de effecten van dat handelen en adviezen voor de toekomst.

De belangrijkste voordelen op een rij

 • Inzicht in ontstane patronen en de effecten ervan
 • Herkenning en erkenning van wat goed gaat en wat om verandering vraagt
 • Concrete adviezen en aanbevelingen
 • Zicht op hoe nu verder

Voor wie

Scholen

Wat anderen zeggen

 • We weten wat er aan de hand is. We hebben ons allemaal uit kunnen spreken. Dat geeft rust.
 • Het is helder wat ons te doen staat. We hebben weer mogelijkheden in beeld.

Organisatorische zaken

Data worden samen gepland. Er komt een opdracht van directeur of bestuur. Daarin staan de thema’s die onderzocht moeten worden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over cultuuronderzoek, neem dan contact op met John Hoeberichts via 06 14 00 41 52 of john.hoeberichts@ijsselgroep.nl