thermometer 1600x640

Opbrengstbewust werken, toetsen analyseren en doelen stellen

Cito in januari: resultaten als thermometer, goed onderwijs als perspectief

De (CITO-) toetsresultaten in januari vormen de halfjaarlijkse spiegel van de kwaliteit van uw onderwijs. Hoe analyseer je de uitkomsten? Hoe haal je daar de belangrijkste aandachtspunten voor het onderwijs uit? En hoe formuleer je verbetermaatregelen die leiden tot het best denkbare onderwijs in uw situatie? En hoe houd je zicht op ontwikkeling? Niet omdat het van de inspectie moet, maar om zelf helder te hebben hoe kinderen zich ontwikkelen en welke vervolgstappen je moet nemen.

Toetsresultaten zijn voor scholen steeds meer een thermometer van de kwaliteit van onderwijs. Opbrengstbewust in plaats van opbrengstgericht. IJsselgroep organiseert rondom de toetsperiode van januari twee bijeenkomsten over het productief omgaan met toetsresultaten met als doel dat u snel maatregelen kunt nemen om de onderwijskwaliteit te borgen en/of te verbeteren.

Na het analyseren gaan we in op het stellen van ambitieuze doelen. Doelen op zowel school- als groepsniveau. Zeker nu er ook gekeken wordt naar het percentage leerlingen dat op 1F en 1S-niveau uitstroomt. Hoe werkt dat? Waar baseer ik mijn doelen op? En wat kan ik doen om deze doelen te halen?

Interessante vragen

Tijdens de bijeenkomsten staat het beantwoorden van de volgende vragen centraal:

  • Hoe analyseer je de resultaten en welke rapporten gebruik je in welke volgorde?
  • Hoe haal je uit de toetsresultaten de belangrijkste aandachtspunten voor het onderwijs?
  • Hoe analyseer je zo, dat de kinderen, noch de leerkracht de ‘schuld’ krijgen, maar dat je (het ontbreken van) de kernelementen van de succesvolle didactiek op het spoor komt?
  • Welke maatregelen leiden tot beter onderwijs?
  • Wat betekent het samen analyseren van de resultaten voor de rol- en taakverdeling tussen leerkracht, intern begeleider en directeur?
  • Hoe kunnen alle professionals in de school plezier beleven aan de toetsresultaten, zelfs als blijkt dat kinderen niet optimaal van het onderwijs profiteren?
  • Zijn de resultaten tot stand gekomen ondanks het feit dat wij het best denkbare onderwijs hebben gegeven?
  • Hoe komt het dat deze groep kinderen niet van ons prachtige onderwijs heeft geprofiteerd? En wat kunnen we doen om dat te veranderen?
  • Hoe stel je ambitieuze maar realistische doelen op school-, groeps- en eventueel kindniveau?

Grafieken en tabellen

De bijeenkomsten worden ondersteund door grafieken en tabellen uit ParnasSys (incl. Ultimview) en het computerprogramma van Cito LOVS.

Voor wie

Directeuren en intern begeleiders en bouwcoördinatoren.

Wanneer en waar

In overleg bij u op locatie

Kosten

Op basis van offerte

Meer informatie

Wilt u meer weten over het analyseren van (CITO) toetsresultaten of meteen een offerte opvragen? Neem dan contact op met Albert de Boer via 06 - 55 19 24 70 of albert.deboer@ijsselgroep.nl