Why, how, what?

Waarom doen wij dit werk? Wat is bijzonder aan IJsselgroep en wat betekent dit voor u als u met ons samenwerkt. En hoe ziet u dit terug in onze producten en dienstverlening? Inderdaad: vanaf de wortels, via de stam en de vertakkingen naar de bladeren.

Waarom doen wij dit werk?

Omdat er niets mooiers is dan het leveren van een bijdrage aan de (leer)ontwikkeling van kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals. Wij willen het leren en de (talent)ontwikkeling stimuleren. Bij elk ‘kind’ en in elke school. En natuurlijk hebben wij een extreme liefde voor het onderwijs en de inhoud. Inderdaad: voor ons vak.

 

Hoe doen wij dit?

Om echt iets te bereiken is het nodig om mensen te raken. Zodat zij zichzelf vanuit betrokkenheid verder kunnen ontwikkelen. Van en met elkaar leren speelt hierbij een belangrijke rol. Dit zijn de drie pijlers waarop wij ontwikkelen. Concreet gemaakt met de volgende 5 elementen die dan ook centraal staan bij al onze producten en diensten:

 

 • Eigenaarschap van de lerende staan centraal:

  Zelf kiezen, daar gaat het om. Kinderen en onderwijsprofessionals nemen zelf verantwoording en hebben het lef om eigen keuzes te maken. Klanten zitten aan het stuur.
  Eigenaarschap
 • Werkvormen lokken het van en met elkaar leren uit:

  U kunt rekenen op inspirerende werkvormen met de volgende kenmerken: interactief, gezamenlijk, coöperatief en 21ste eeuws.
  Werkvormen
 • Progressie- en oplossingsgericht werken:

  We gaan voor de stip op de horizon en gaan samen met u vooruit. Stap voor stap. Hierbij kijken wij regelmatig om naar wat u heeft bereikt.
  Progressie- en oplossingsgericht
 • Willen in plaats van moeten:

  Iedereen moet al zo veel. Leren vanuit het ‘willen’ is veel effectiever. Dit vraagt om een andere (onderwijs)aanpak: niet alleen van ons maar ook van leerkrachten.
  Willen in plaats van moeten
 • Effect in de praktijk:

  Wat is er nu anders na onze dienstverlening? Is het leren gestimuleerd en wat is de praktische meerwaarde voor de klant? Met deze vragen in ons achterhoofd gaan wij aan het werk. In elke (unieke) onderwijs- en leersituatie.
  Toepasbaar

 

Wat doen wij?

Voor onderwijsprofessionals en scholen leveren wij workshops, cursussen, coaching, advies, implementatietrajecten, personeel (a.i.), kennis en inspiratie. IJsselgroep kent 4 thema's: