Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

Observeren en Registreren

Kinderen ontwikkelen zich stapsgewijs: soms met grote sprongen, soms met kleine stapjes. Deze ontwikkeling wil je in beeld brengen en kunnen volgen. Om goed te weten welk aanbod je moet gaan ontwerpen. Je wilt ook meten (en weten) of kinderen voldoende profiteren van het aanbod en dat planmatig kunnen wegzetten.

Wat kan de IJsselgroep voor je betekenen?

Traject om te oriënteren en visie te vormen op een volgsysteem voor kleuters

Vanaf augustus 2020 is het niet meer geoorloofd om met de Cito-toetsen de ontwikkeling van kinderen vast te stellen. Misschien ben je op zoek naar andere manieren om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Belangrijk is om als team eerst te bepalen waar jullie staan.

  • Waarom willen jullie eigenlijk gegevens verzamelen?
  • Welke gegevens willen jullie verzamelen?
  • Op welke manier willen jullie gegevens verzamelen?

Door te zoeken naar antwoorden op deze vragen ga je op zoek naar een volgsysteem of een ander instrument dat goed bij jullie past. Wij kunnen dit oriëntatie-traject begeleiden. We begeleiden het proces en kunnen jullie informatie geven over een aantal volgsystemen en hier de voor- en nadelen van benoemen.

Dit is een traject op maat en beslaat afhankelijk van jullie wensen 1 of 2 dagdelen. Dit traject is bedoeld voor het hele onderbouwteam of voor een afvaardiging/stuurgroep van het onderbouwteam.

KIJK!

KIJK! is het meest gebruikte systeem om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te stimuleren op basisscholen en kinderopvang. Ruim 34.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken ermee.

Het is een werkwijze waarmee professionals in scholen en de kinderopvang:

  • de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen,
  • een daarop afgestemd aanbod ontwerpen,
  • en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.

Dat is geen voortdurende extra taak: 2 keer per jaar (bijvoorbeeld in januari en juli) wordt van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd.

Het is een volledig digitaal systeem waarmee je - met je persoonlijke inlog - op elke plek kunt werken. Er zijn handleidingen bij en activiteitenboeken, waarvan je de praktische tips en kant-en-klare activiteiten direct kunt gebruiken.

KIJK! heeft op elk gewenst moment gegevens beschikbaar, klaar om uit te draaien wat je nodig hebt: een rapport per kind, een groepsoverzicht, een groepsplan...

De IJsselgroep heeft gecertificeerde trainers in huis om KIJK! op jouw locatie te implementeren. Een implementatietraject voor KIJK! - De Basis bestaat uit vier bijeenkomsten.

Daarnaast kunnen wij begeleiding aanbieden bij borging van KIJK! of bij bijvoorbeeld het opfrissen van kennis wanneer het al een tijdje geleden is dat KIJK! op jouw locatie is geïmplementeerd.

OVM

Met het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) van het Seminarium voor Orthopedagogiek hebt u zowel een leerlingvolgsysteem als een digitaal planningsinstrument in handen. Hiermee kunt u continu de ontwikkeling, het leerproces en het onderwijsaanbod van kinderen bijhouden en de planning hierop afstemmen. Het is dus een signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Een groot voordeel is dat het OVM een doorgaande lijn biedt voor de begeleiding van baby tot puber.

Met behulp van een computerprogramma kunt u al deze gegevens vastleggen, krijgt u een totaaloverzicht per kind en ook groepsoverzichten. Bovendien geeft het volop mogelijkheden tot handelingsplanning.

De IJsselgroep heeft gecertificeerde trainers in huis om OVM op jouw locatie te implementeren. Daarnaast kunnen wij begeleiding aanbieden bij borging van OVM of bij bijvoorbeeld het opfrissen van kennis wanneer het al een tijdje geleden is dat OVM op jouw locatie is geïmplementeerd.

PWD OGW

Je verzamelt gegevens om te zien hoe de ontwikkeling van de kleuters in jouw groep is. Maar natuurlijk geven deze gegevens ook ‘feedback’ op jouw aanbod in de groep. Als je goed naar de verzamelde gegevens kijkt, kunnen deze je weer informatie geven over hoe je je aanbod vervolgens weer vorm wilt geven en op welke doelen je je wilt richten. Oftewel het verzamelen van gegevens is altijd onderdeel van de cyclus Plan - Do - Check - Act. Dit klinkt mooi, maar hoe kan je hier concreet handen en voeten aangeven?

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met onderstaande contactpersoon.