2 3 4 rekenmethode 1600x640

Het rekenonderwijs optimaliseren

IJsselgroep biedt een rekentraject aan, dat de mogelijkheid biedt op schoolniveau te komen tot implementatie van het dyscalculieprotocol.

Het dyscalculieprotocol is verschenen in juni 2010 en is sterk gericht op het verbeteren van het reguliere reken-wiskunde onderwijs. Uitgangspunt is dat rekenproblemen hoofdzakelijk ontstaan doordat er onvoldoende afstemming is tussen de didactische rekenbehoeften van een kind en het geboden onderwijs.

Implementatie van het dyscalculieprotocol betekent dus: aandacht schenken aan de kwaliteit van het dagelijks reken-wiskundeonderwijs in de klas. Elementen die daarbij een rol spelen zijn:

 • Wat is het best denkbare rekenonderwijs?
 • Welke didactische hulpmiddelen staan ter beschikking van de leerkracht?
 • Hoe kunnen didactische modellen als het handelingsmodel en het drieslagmodel  worden ingezet tijdens de reguliere instructie?
 • Hoe kan rekening worden gehouden met verschillen tussen kinderen en hoe kan toch de groep bij elkaar blijven?
 • Welke specifieke werkwijzen kunnen worden ingezet tijdens het werken met zwakkere leerlingen aan de instructietafel?

Cursus

Het traject dat IJsselgroep aanbiedt bestaat uit 3 bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gericht op het dyscalculieprotocol en de elementen van een goede rekenles.

De tweede en derde bijeenkomsten hebben als onderwerpen:

 • Hoe leren kinderen rekenen en wat is hoeveelheidsbegrip?
 • Wat zijn de leerlijnen die van belang zijn in de onderbouw en hoe zijn deze ingevuld?
 • Werken met het handelings- en het drieslagmodel.
 • Wat moeten kinderen kunnen aan het eind van iedere groep?
 • Hoe kun je kinderen hulp bieden in iedere fase?
 • Rekenen tot 10 tot 20, tot 100 en de tafels.

Na de tweede bijeenkomst is er een opdracht om te werken met kinderen uit de eigen groep. In de derde bijeenkomst worden deze ervaringen gedeeld en besproken.

In de derde bijeenkomst is er ook aandacht voor wensen van de cursisten m.b.t. resterende onderwerpen. Te denken valt aan

 • Breuken-procenten en verhoudingen
 • Wat doe je met zwakke rekenaars in de bovenbouw?
 • Welke rol spelen referentieniveaus in de bovenbouw?

Groepsbezoeken

Naast de cursus is er de mogelijkheid een beroep te doen op de adviseur voor groepsbezoeken. Op één ochtend kunnen drie tot vier leerkrachten worden bezocht, die in een nagesprek op dezelfde ochtend, gericht feedback krijgen op hun rekenles.

Meer informatie

Neem contact op met Albert de Boer.