albert de boer

Albert de boer

Functie: Onderwijsadviseur
Team: 21ste eeuwse vaardigheden

Mobiel: 06 55 19 24 70
albert.deboer@ijsselgroep.nl

“De kwaliteit van onderwijs is de leerkracht”

Visie in de praktijk zichtbaar maken: Kus de visie wakker! De professionaliteit van de leerkracht, de mate waarin iedere betrokkene eigenaarschap neemt en de taakverdeling binnen de school bepalen de kwaliteit van het onderwijs. Analyseren van resultaten maakt veel zichtbaar over het onderwijs. Albert is gespecialiseerd in analytisch meedenken, instructiekwaliteit en EDI, rekendidactiek en hij is een onderhoudende en inspirerende spreker voor  grote groepen.

Albert is inzetbaar Als spreker bij Ontwikkeling van de professionaliteit, bij onderwijskundig leiderschap, visieontwikkeling, analyseren van  toetsresultaten, EDI en rekenen.

 


Professionalisering van de leerkracht

 • Visie ontwikkeling op professionalisering
 • De duurzame leerkracht duurzaam inzetbaar
 • Onderwijskundig leiderschap: Gung Ho!
 • Opbrengstgericht werken kan ook leuk zijn!

Professionalisering vanuit eigenaarschap

 • De duurzame leerkracht, autonoom en verantwoordelijk

Onderwijsinhoudelijk, pedagogisch, didactisch

 • Adaptief onderwijs, het kind mede-eigenaar
 • Hoe om te gaan met de vaardigheden van de 21e eeuw
  'ICT verhoudt zich tot 21ste eeuwse vaardigheden als een puntenslijper tot een mooie tekening' (Oekje Kooi)

Thema avonden en onderwijscafe’s

 • Etiketkinderen en de relativiteit van ADHD
 • Creativiteit en de 21st Century Skills
 • Adaptief onderwijs als praktisch denkmodel
 • Praktische reflectie: leren van jezelf

Spreker en inspirator

Bent u op zoek naar een inspirerende spreker, inleider of uitleider? Ik vind het leuk om op uw congres of studiedag een lezing te geven en zo de deelnemers te inspireren. Het mag ook best een uitleiding zijn aan het eind van de dag. Een poging om een samenvatting te maken en het geleerde in perspectief te plaatsen of samen te vatten.