Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

Rijke ruimtes, spel en spelend leren en Opbrengst bewust spelen

Doelgericht hoekenwerk groep 1, 2 en 3 en Opbrengstbewust spelen

Jonge kinderen leren als ze spelen, door spel ontdekken kinderen de wereld en ontwikkelen zij zich in de volle breedte. Bij spel zijn kinderen handelend, onderzoekend bezig, spelen ze samen, bedenken creatieve oplossingen, overleggen met elkaar en leren veel andere vaardigheden die passen in het onderwijs in de 21e eeuw. Leren door in beweging te zijn. Het zijn actieve leerders, creatieve denkers die zich graag laten verrassen en zich volop verwonderen in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn. Zij hebben daarvoor een speel-leeromgeving nodig waarin zij fysiek, mentaal en emotioneel alle ruimte krijgen zich te ontwikkelen op een manier die bij hen past. Wij helpen professionals om die ruimte te ontwerpen, het spel(en) te begeleiden en te verrijken.Spelend leren en doelgericht aanbod zichtbaar te maken.

Rijke ruimte inrichten

Het inrichten van een goede speelleeromgeving vraagt om een aantal (ontwerp)vaardigheden. Maar ook om kennis over spel, spelontwikkeling en spelbegeleiding. Je wilt immers dat alle kinderen profiteren van het aanbod dat je doet. Wij bieden praktische voorbeelden, tools en handvatten om jouw groepsruimte te verbeteren- te verrijken, passend bij jonge kinderen.

 • Aan welke voorwaarden moet een goede speel-leeromgeving voldoen?

 • Hoe leren jonge kinderen in interactie met hun omgeving?

 • Hoe zit dat met die spelfasen en hoe kan ik rekening houden met alle verschillen?

 • Hoe stel je goede, hoger orde (denk)vragen aan kinderen?

Wil je naast vrij spel ook doelgerichte activiteiten aanbieden in de verschillende hoeken die passen bij de ontwikkelingsbehoefte van jonge kinderen? Wil je meer zicht op hoe je het spel planmatig kunt stimuleren en op een hoger plan kunt brengen?

Dan is de cursus ‘Doelgericht hoekenwerk 1-2-3 iets voor jou! We kennen drie onderdelen:

Doelgericht spelen in de huishoek
 • Welke reken en taaldoelen kunnen in deze hoek aan de orde komen?
 • Hoe verloopt de spelontwikkeling?
 • Hoe richt je de huishoek in met materialen uit de echte wereld zodat kinderen uitgedaagd worden om te spelen?
 • Hoe stimuleer je het rollenspel en geef je spelimpulsen?
 • Is de huishoek alleen vrij spelen of ook een doelgerichte spelactiviteit?
Doelgericht spelen in de bouwhoek
 • Bouwen en de relatie tot de rekendomeinen.
 • Hoe verloopt de bouwontwikkeling?
 • Hoe richt je de bouwhoek in met (alternatieve) materialen zodat kinderen uitgedaagd worden om te spelen? Voor jongens, en meisjes
 • Hoe geef je bouw stimulansen en welke prikkelende vragen stel je hierbij?
 • Is de bouwhoek alleen vrij spelen of ook een doelgerichte spelactiviteit?
Doelgericht spelen met zand en zo
 • Wat betekent het spelen met zand en zo voor kinderen?
 • Wat leren kinderen hiervan?
 • Hoe richt je de zand waterhoek in met uitdagende materialen zodat kinderen echt tot spel komen?
 • Bij welke thema’s kun je deze hoek inzetten?
 • Is de zand waterhoek alleen vrij spelen of ook een doelgerichte spelactiviteit?

Wat levert het op?

 • Je durft het spelen een belangrijke plek te geven in uw onderwijsaanbod.

 • Je kunt uitleggen waarom juist spel het beste middel is om te werken aan doelen in groep 1-2 en 3.

 • Je krijgt praktische tools in handen waarmee u het spel kunt verbeteren.

 • Je werkt aan betere leerresultaten in uw groep als gevolg van kwalitatief goed spel.

 • Je leert jonge kinderen 21ste eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken en samenwerken.

 • Je werk via het creëren van doelgericht aanbod in een rijke ruimte en hoeken aan de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3.

Reacties van cursisten

‘Door het doelgericht werken in de hoeken ben ik op een hele andere manier bezig met het leerstofaanbod. Het spelen van de kinderen in hoeken is meer ontdekkend en betekenisvol. Ik ben in staat om ook meer naar de kinderen te luisteren. Het enthousiasme en betrokkenheid van de kinderen maakt dat ik sinds jaren weer meespeel’.

‘Spelend de 21ste eeuw in?" Ik had niet gedacht dat dat mogelijk zou zijn. Maar na deze inspirerende en goed georganiseerde cursus, is me duidelijk geworden dat dat juist heel goed kan. Door spel worden veel van de 21ste eeuwse vaardigheden geoefend. Maar ook de SLO-doelen en de executieve vaardigheden komen goed aan bod. Nu kan ik eindelijk verantwoorden waarom spel zo belangrijk is voor het jonge kind en voor de kleuters ben ik blij dat ze weer meer mogen spelen. Ook heb ik veel geleerd over hoe het spel goed begeleid kan worden. Wat een eye-opener!’

Voor wie:

Leerkrachten groep 1,2 en 3, pedagogische medewerkers, intern begeleiders, onderbouw coördinatoren en schoolleiders/leidinggevenden.

Waar en wanneer:

In overleg bij u op locatie

Kosten:

op basis van offerte

Wil je verdieping? Of juist aan de slag met het onderwijs en doorgaande lijn in de onderbouw en groep 3?

‘Opbrengst bewust spelen’

Een doelgericht thematisch spelaanbod ontwerpen!

Wilt u in groep 1-2 en 3 thematisch werken vanuit verschillende (methodes) bronnen én zeker weten dat alle doelen voldoende aan de orde komen? Dan is de werkwijze ‘Planmatig werken aan doelen’ van IJsselgroep iets voor u. Een werkwijze waar u vanuit thematisch een doelgericht aanbod creëert op een manier die past bij u en uw groep. Hierbij voert spelen de boventoon én alle belangrijke doelen voor groep 1-2 en 3 krijgen voldoende aandacht.

 • Je werkt aan eigen thema’s passend bij jouw kinderen/groep.

 • Je maakt gebruik van de SLO doelen, die omgezet zijn in handzame overzichten.

 • Je past je onderwijsaanbod aan, aan de ontwikkelingsbehoeften van je groep.

 • Je gaat gezamenlijk aan de slag met de doorgaande lijn peuters, kleuters en groep 3.

Wat levert het op?

 • Je krijgt zicht op wat het huidige onderwijs in groep 1-2-3 vraagt en bent in staat om doelgericht thematisch aanbod via spelen in hoeken en betekenisvolle activiteiten vorm te geven.

 • Je werkt planmatig aan doelen en krijgt zicht op het bepalen van vervolgaanbod passend bij de groep en gekoppeld aan (huidige) bronnen en methode in groep 3.

 • Je komt samen tot een doorgaande lijn en borging van het onderwijs aan het jonge kind van groep 1-2 naar groep 3. Hier liggen ook prachtige kansen voor verbinding en samenwerking tussen voorschools en onderbouw en/of IKC!

Reacties uit het veld

‘Het prettige aan de werkwijze ‘Planmatig werken aan doelen’ vinden wij dat van te voren in overleg vastgesteld wordt welke thema's aan de orde komen in een schooljaar. Welke doelen bij het thema horen en op welke manier wij dit in groep 3 laten aansluiten bij de methode en lesprogramma. Door het thema samen voor te bereiden, stimuleer je elkaar en komen we tot soms verrassende en groepsoverstijgende activiteiten die kinderen uitdagen en stimuleren.'

‘Door het gezamenlijk traject zijn wij samen gekomen tot structureel overleg en werken wij nu echt samen. We komen nu tot een echte doorgaande lijn vanuit spelen en hebben onderling een hele prettige afstemming over inhoud, organisatie van gezamenlijke hoeken op het leerplein. We hebben veel meer zicht op wat de kinderen echt nodig hebben. De overdracht en doorgaande lijn gaat nu eigenlijk vanzelf’.

Incompany

Het aanbod rondom ‘Doelgericht spel en rijke ruimtes’ en ‘Opbrengst bewust spelen’ kan ook via en op maat traject voor de school worden verzorgd. En is ook zeer geschikt om binnen een IKC gezamenlijk met pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1-2 en 3 aan de slag te gaan.

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met één van onderstaande contactpersonen.