Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

IKC

Doorgaande lijn voor- en vroegschools in de praktijk

Een doorgaande lijn in het aanbod van het programma van de voorschoolse periode naar de basisschool levert een betere startpositie op en draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de peuter en voorkomt achterstanden.

Doel

Het doel van deze afstemming tussen de voorschoolse instantie en de basisschool is:

  • het creëren van een ononderbroken ontwikkeling bij de overgang naar de basisschool
  • het voorkomen van achterstanden en verbeteren van de leerprestaties van de leerling met daarbij een blijvend effect van de VVE
  • het realiseren van een naadloze overgang tussen voorschoolse instanties en basisscholen, waarbij de leerling en ouder geen belemmering ervaren bij de start op de basisschool.
  • verbeteren van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers en leerkrachten

De vier pijlers voor een doorgaande lijn voor-vroegschools

Deze elementen voor een doorgaande lijn kunnen worden ondergebracht in de volgende vier groepen/pijlers bij het realiseren van de doorgaande lijn tussen voor-en vroegscholen;

  • Overdracht
  • Samenwerking
  • Inhoudelijke afstemming
  • Ouderbetrokkenheid

Wat levert het op?

De scholing bestaat uit bijeenkomsten gericht om samen aan de slag te gaan en vanuit de praktijk te komen tot het vormgeven van de bovenstaande pijlers. De basis wordt gevormd door het realiseren van een overdracht en structurele samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en leerkrachten . De overige twee deelgebieden kunnen naar eigen inzicht en mogelijkheden als aanvulling worden opgepakt. 

Dit kan vooral ook vanuit het gezamenlijke oppakken van een scholingstraject gericht op jonge kind.

Rijke ruimtes, spel en spelend leren en opbrengstbewust spelen

Aanbod

We gaan vooral samen aan de slag met het realiseren van de doorgaande lijn  vanuit de praktijk.
Dat betekent praktische bijeenkomsten, waarbij we samen in gesprek gaan over oa de overdracht en samenwerking vanuit onze eigen praktijk. En uiteindelijk komen tot een uitwerking en opzet van overdracht,  overlegstructuur en duurzame samenwerking

Afhankelijk van de hulpvraag bepalen we een passend op maat traject.

Voor wie?

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten onderbouw, intern begeleider en directeuren

Ontdek hoe je samen een IKC vormt met het IJsselgroep IKC-model

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met: op met Ellen de Haan of Rian Helmink.