2 2 1 kanjer 1600x640

Kanjertraining Onderwijs Ondersteunend Personeel

Of het nou om te verlegen, te bange of te stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Zo leren kinderen omgaan met en verantwoordelijkheid te nemen voor het pestprobleem.

Methode

Kanjertraining is een methodiek om het gewenste sociale gedrag van kinderen te bevorderen. Leerkrachten kunnen de training inzetten in hun eigen klas. Maar voordat ze de training kunnen geven, is het nodig om een driedaagse training te volgen. Nog sterker wordt het wanneer de school als geheel de Kanjermethodiek gaat inzetten en dus als team de training gaat volgen.

Verschillende typen gedrag

Tijdens de training leert de leerkracht nadenken over verschillende typen gedrag dat kinderen vertonen en de oorzaken daarvan. De leerkracht krijgt daarnaast manieren aangereikt om ongewenst gedrag de kop in te drukken en gewenst gedrag te motiveren. Onder ongewenst gedrag verstaat Gerard Weide, de bedenker van de Kanjertraining, onder andere: sociaal onhandig zijn, verlegen, afhankelijk, agressief, niet serieus. Onder gewenst gedrag wordt verstaan: wees jezelf maar, op een manier waarmee iedereen uit de voeten kan.

Inhoud van de training

Deze training is geschikt voor Onderwijs Ondersteunend Personeel. Na het bijwonen van deze training ontvangen de deelnemers een Bewijs van Deelname.

De doelen van de Kanjertraining zijn:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Tijdens de training wordt de aanzet gegeven tot het beleid ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling op de school.


Open inschrijving

De training bestaat uit één dag (van 09.00 – 16.00 uur).

Wanneer en waar

2022

  • 3 oktober 2022 in Zwolle
  • 31 oktober 2022 in Zeddam

Prijs

€ 150,00 per persoon, inclusief koffie, thee en lunch.

Op locatie/per team

De training kan ook op locatie worden gegeven. Prijs en meer informatie op aanvraag.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze training neem dan contact op met het secretariaat via kanjertraining@ijsselgroep.nl of met Frank Sessink via frank.sessink@ijsselgroep.nl