piramide 1600x640

Piramide

Piramide is een landelijk erkend VVE-programma. Het is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peutergroepen en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Met Piramide stimuleer je op een speelse manier door middel van de thema’s (projecten) de brede ontwikkeling van kinderen. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor het formele leren op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden.

Meest gebruikte programma

Piramide is het meest gebruikte VVE programma en voldoet aan de kwaliteitseisen voor programma’s voor jonge kinderen. Uit zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken blijkt dat Piramide een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Dienstverlening

In de training komen alle essentiële onderdelen van Piramide uitgebreid aan de orde.

De training bestaat uit twee modules, die allebei bestaan uit 12 bijeenkomsten en 10 uur coaching per deelnemer. Na module één kan je als pedagogisch medewerker of leerkracht Piramide op basisniveau (basisbekwaam) uitvoeren in de praktijk. Module 2 is gericht op niveau vakbekwaam. Daarna volgt de Verdieping via coaching, cursussen of workshops om nieuwe ontwikkelingen te implementeren en/of om de kwaliteit te borgen.

Inhoud

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Achtergronden en uitgangspunten van Piramide
 • Groepsmanagement (optimale tijdsplanning, werken in de kleine groep)
 • Projecten en hun opbouw
 • Spel en speelleeromgeving/spelverrijking
 • Zelfstandig leren en coöperatieve werkvormen
 • Groepsexploratie
 • Volgen van ontwikkeling van kinderen (evaluatie)
 • Afstemmen op niveau van de kinderen (tutoractiviteiten / pientere kinderen)
 • Ouderactiviteiten
 • Taalontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische en cognitieve ontwikkeling

Voor wie

De training is bedoeld voor:

 • Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Leerkrachten groep 1 en 2 primair onderwijs
 • Onderwijsondersteuners

In-company

Benieuwd naar de mogelijkheden van een in-company traject? Neem contact op met één van onze Piramide trainers.

Koptraining Piramide

Heb je een basistraining zoals Vier VVE met goed gevolg afgesloten? Dan heb je een startkwalificatie voor VVE en kun je de Koptraining volgen voor een Piramide certificering. Deze training bestaat uit 6 bijeenkomsten en 5 uur coaching per deelnemer.  

Borging van kwaliteit

Net zo belangrijk als het investeren in basisvaardigheden VVE is het borgen hiervan. Jaarlijks een verdiepingstraining bieden heeft als bijeffect dat alle deelnemers elkaar weer regelmatig treffen en geprikkeld worden om hun werkwijze verder te optimaliseren. In de borgingsbijeenkomsten worden dagdelen/workshops aangeboden over verschillende onderwerpen. De keuze van onderwerpen hangt af van de wensen, mogelijkheden en behoeften van de deelnemers (en locaties).

Meer informatie

Wilt u meer weten over Piramide? Neem dan contact op met Winnie Bulthuis via 06 81 81 64 15 of winnie.bulthuis@ijsselgroep.nl