Onderwijs en zorg 1600x640

Onderwijs en zorg

Onderwijs en zorg: de combinatie die u verder brengt

Download het boekje of vraag een exemplaar aan.

Als we scherp kijken naar de ontwikkeling van kinderen zien we dat zowel onderwijs als zorg een ‘eigen’ aanvliegroute heeft. Maar wat gebeurt er als je visies en inzichten uit het onderwijs en de zorg combineert? Als je samen de juiste dingen doet, elkaar versterkt en acties op elkaar afstemt? Wat is er mogelijk als je met elkaar samenwerkt in het belang van het kind? Inderdaad: dan is 'the sky the limit'. Dan kom je verder. Samen verder.

Samen verder

De verbinding tussen onderwijs en zorg komt bij ons natuurlijk niet ‘uit de lucht vallen’. Educatieve dienstverlening en Psychologische dienstverlening zijn immers al jaren de pijlers van IJsselgroep. Door diensten op het gebied van onderwijs en zorg tegelijkertijd en in samenhang aan te bieden, werken wij aan de best denkbare zorg en het best denkbare onderwijs. Positief en doelgericht. Optimaal aansluitend op de wensen en uitdagingen van kinderen, leerkrachten, IB’ers, directeuren, samenwerkingsverbanden, bestuurders, ambtenaren en collega’s uit de onderwijs-  en zorgketen. Samen ontdekken wat werkt. Samen nieuwe vormen van dienstverlening realiseren. In het belang van het kind.

Boekje

Maak kennis met zowel onze dromen als de werkelijkheid die IJsselgroep dagelijks creëert op het snijvlak van onderwijs en zorg. Laat u inspireren en ontdek welke stappen meer waarde opleveren in de dagelijkse praktijk. Hoe? Door het interactieve magazine te bekijken of door het boekje Onderwijs en Zorg | in verbinding aan te vragen of te downloaden.

 

Bekijk het interactieve magazine

Boekje aanvragen

Boekje downloaden