hoofdfoto wie kijkt mee

Meer weten over de dienstverlening voor gemeenten en richting ouders? Neem dan contact op met Piet Bakker.

Wie kijkt mee (gemeenten, ouders)

Samen met de gemeente en ouders geeft u het onderwijs aan jonge kinderen vorm en inhoud. Elkaar versterkend en met hetzelfde doel voor ogen: de ontwikkeling van kinderen op een plezierige en effectieve manier stimuleren.

Dienstverlening

Monitoring VVE

Monitoring VVE

Iedere gemeente heeft tegenwoordig beleid geformuleerd met betrekking tot voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Veelal zijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot doelgroepbereik, leeropbrengsten en uitvoeringskwaliteit. IJsselgroep kan de kwaliteit en de opbrengsten van uw VVE-beleid in beeld brengen met behulp van een VVE-monitor, zodat u kunt bepalen of de doelstellingen van het VVE-beleid behaald zijn.

Lees verder

Verteltassen

Verteltassen

(Interactief) voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het is goed voor hun woordenschat, hun taalvaardigheid en het prikkelt hun fantasie. Niet voor niets spannen bibliotheken en scholen zich zo in om de band tussen school en thuis te versterken: ze willen de ouders stimuleren meer met hun kinderen te lezen en te praten over de boeken. Maar hoe krijg je ouders over de drempel van de school? Ouders voor wie lezen geen vanzelfsprekende zaak is. Ouders voor wie het Nederlands een probleem is. Verteltassen geeft antwoord.

Lees verder

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijk voor kinderen. Zij brengen de meeste tijd door met hun kind. Als we via de VVE-programma’s ons best doen om in de peuterspeelzaal of op school het kind zich beter te laten ontwikkelen hebben we de ouders dus heel hard nodig. Uit alle onderzoeken blijkt ook dat VVE-programma’s pas echt succesvol zijn als ook ouders betrokken worden. Ontdek hoe u dit op een effectieve manier kunt doen.

Lees verder