denken in driehoeken vo 1600x640

Denken in driehoeken (PO)

Studie(mid)dag over rol- en taakverdeling met betrekking tot zorg en innovatie

Samenwerking in de driehoek directeur, leerkracht en intern begeleider is nodig, maar de praktijk is vaak anders. Een aantal quotes uit de praktijk:

Directeur

  • Leerkrachten kunnen meer professionele ruimte nemen.
  • Waarom kunnen interne begeleiders geen klassenbezoeken doen?
  • Wat doet de IB’ er en wat hoort echt bij mij?
  • Soms heb ik het gevoel dat ik alles alleen moet doen en weten.

Leerkracht

  • Ik heb meer last dan steun van de IB’er en de directeur.
  • Die administratieve last, daar word ik helemaal gek van.
  • Ik voel mij soms gemangeld tussen directeur en IB-er, die samen de druk opvoeren.

Intern begeleider

  • De leerkrachten voeren de groepsplannen niet in en niet uit.
  • Ik kan niet de functioneringsgesprekken doen.
  • Ik heb het gevoel dat ik taken krijg die eigenlijk bij de directeur thuishoren.

De uitdaging

Steeds vaker is er binnen scholen discussie over de rol- en taakverdeling m.b.t. zorg en innovatie. Wie doet wat en waarom? Is de directeur noodzakelijkerwijs de onderwijskundig leider? Kan hij die taken delegeren? Wat betekent dat voor de verhouding tussen directeur en leerkracht? En tussen leerkracht en IB er? Iedereen heeft het druk en heeft juist daarom behoefte aan structuur en helderheid. De oplossing? Denken in driehoeken...

Denken in driehoeken

Ontdek hoe de structuur van de driehoeken nieuw licht werpt op de dilemma’s en knelpunten in uw organisatie en op de rol- en taakverdelig met betrekking tot de zorg. Maak kennis met een werkwijze waarbij iedereen snel en goed de eigen taak en functie helder krijgt.

Studiedag(deel)

IJsselgroep kan voor directeuren en intern begeleiders van een bestuur een studiedag(deel) verzorgen over de onderlinge verhoudingen en taken. Onder de titel ‘Denken in driehoeken’ geeft Albert de Boer op inspirerende wijze een opvatting over de verhoudingen en laat hij u proeven aan een aanpak die werkt.

Gegevens

De sessie duurt 1 of 2 dagdelen en is voor de directeur en IB-er samen (leerkrachten ook welkom). Ook voor directieberaad en/of IB-netwerk.
Mogelijk vervolg: 2 dagdelen toegespitst een inhoud of opbrengstgericht werken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Denken in driehoeken, neem dan contact op met Albert de Boer via 06 - 55 19 24 70 of albert.deboer@ijsselgroep.nl