2 2 1 kanjer 1600x640

Kanjertraining

Of het nou om te verlegen, te bange of te stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Zo leren kinderen omgaan met en verantwoordelijkheid te nemen voor het pestprobleem.

Methode

Kanjertraining is een methodiek om het gewenste sociale gedrag van kinderen te bevorderen. Leerkrachten kunnen de training inzetten in hun eigen klas. Maar voordat ze de training kunnen geven, is het nodig om een driedaagse training te volgen. Nog sterker wordt het wanneer de school als geheel de Kanjermethodiek gaat inzetten en dus als team de training gaat volgen.

Verschillende typen gedrag

Tijdens de training leert de leerkracht nadenken over verschillende typen gedrag dat kinderen vertonen en de oorzaken daarvan. De leerkracht krijgt daarnaast manieren aangereikt om ongewenst gedrag de kop in te drukken en gewenst gedrag te motiveren. Onder ongewenst gedrag verstaat Gerard Weide, de bedenker van de Kanjertraining, onder andere: sociaal onhandig zijn, verlegen, afhankelijk, agressief, niet serieus. Onder gewenst gedrag wordt verstaan: wees jezelf maar, op een manier waarmee iedereen uit de voeten kan.

Stichting Kanjertraining

YES! Kanjertraining is voorlopig goedgekeurd door het Anti-pestprogramma van het NJi. Wij feliciteren tevens de andere trainingen die zijn erkend door het NJi in hun aanpak van het pesten. Lees hier het rapport van het NJi.

Opbrengst

Je wordt opgeleid tot kanjertrainer in je eigen klas en school. Je ontvangt na drie dagen een eerste licentie waarmee je ‘bevoegd’ bent om in klassen de kanjerlessen te verzorgen. IJsselgroep is samenwerkingspartner van het Instituut voor Kanjertrainingen in Almere en de materialen dienen ook bij hen te worden aangeschaft.

Mag ik als klassen-/ onderwijsassistent / onderwijs-/leerkrachtondersteuner / Leerkracht In Opleiding (LIO) ook de Kanjerlessen geven?

Nee, dit is niet toegestaan. Kanjerlessen worden gegeven aan een hele groep kinderen en niet aan subgroepjes. De lessen moeten gegeven worden door iemand die is opgeleid om de groepsverantwoording te dragen. Daarom ontvangen assistenten, wanneer zij de opleiding van de Kanjertraining volgen, alleen een bewijs van deelname en geen licentie. Een Leerkracht In Opleiding (LIO), ontvangt geen licentie maar een bewijs van deelname. Dit bewijs van deelname geeft niet het recht de Kanjertraining te mogen geven. Het bewijs van deelname wordt omgezet in een licentie A als de Leerkracht In Opleiding een PABO-opleiding binnen datzelfde schooljaar heeft afgerond. Vindt de afronding van de PABO-opleiding later plaats dan moet eerst een nascholing gevolgd worden. Daarna zal licentie A worden uitgereikt.

Inhoud van de training

Kanjertrainingen hebben tot doel dat een kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, een betere grip heeft op sociale situaties en gevoelens makkelijker kan uiten. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren, heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen over de buitenwereld. De aanpak richt zich op de mens: doe de dingen die bij je horen. Het is vooral een methodische aanpak, een werkwijze.

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen, je mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen hebben, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen en het heft in eigen hand nemen. De kanjertrainer maakt gebruik van verschillende dierfiguren, die (kinder)gedrag voorstellen. Zo kan een mens zich gedragen als:

  • het aapje, dat probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus;
  • het konijn, dat denkt dat hij minder waard is dan anderen, vaak bang is en last heeft van faalangst;
  • de pestvogel, die zichzelf geweldig vindt. Alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet;
  • de tijger, die een kanjer is. Het is een kind dat assertief, maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven.

Deelname aan de training geeft recht op een wachtwoord en inlogcode om gratis gebruik te kunnen maken van een digitaal leerlingvolgsysteem.


Wanneer en waar

De training bestaat uit drie dagen (van 09.00 – 16.00 uur) en vindt plaats op:

2024

  • 22 en 23 januari en 15 april 2024 in Zwolle
  • 29 en 30 januari en 23 april 2024 in Zeddam
  • 16 en 17 september en 25 november 2024 in Zwolle

2025

  • 3 en 4 februari en 14 april 2025 in Zwolle
  • 3 en 4 februari en 22 april 2025 in Zeddam

Prijs

€ 550,00 per persoon, inclusief koffie, thee en lunch, exclusief lesmateriaal. Het lesmateriaal bestelt u zelf na de eerste twee trainingsdagen bij het Instituut Kanjertrainingen.

Op locatie/per team

De training kan ook op locatie worden gegeven voor schoolteams waar nog geen Kanjertraining wordt uitgevoerd. Prijs en meer informatie op aanvraag.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze inspirerende training neem dan contact op met het secretariaat via kanjertraining@ijsselgroep.nl of met Frank Sessink via frank.sessink@ijsselgroep.nl