Duurzame docent 1600x640

Duurzame Leerkracht: voor individuele leerkrachten

Leerkrachten hebben het belangrijkste beroep in onze maatschappij. Natuurlijk is het een drukke baan, maar het mooie is: leerkrachten hebben hier zelf invloed op. De Masterclass Duurzame leerkracht (DLK) laat leerkrachten ontdekken hoe zij zelf aan het roer kunnen staan en regie kunnen voeren in plaats van dat zij slachtoffer zijn van ‘de omstandigheden’ of worden opgejaagd door alles wat ‘moet’. Anders denken en doen: daar ligt de sleutel voor de leerkrachten die werkzaam zijn binnen uw schoolbestuur. 

Met DLK geeft u uw leerkrachten de tijd om stil te staan bij wat hun beweegt. De juiste dingen goed doen - met de leerkracht aan het roer - vermindert de werkdruk en geeft enorm veel energie en plezier. Wat betekent dit voor de leerkracht ...

Duurzame Leerkracht

DLK geeft energie en ruimte om te reflecteren en na te denken over uw vak. Het gaat over wat u belangrijk vindt en waar u energie van krijgt. Regie pakken, keuzes maken en didactische vrijheid staan hierbij centraal. U ontdekt hoe u trots kunt zijn op uw eigen inzichten en beslissingen. Op basis van de drie-eenheid autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen. U (her)ontdekt hoe u in het vak staat en wat het u oplevert als u zelf de regie voert. Kortom: op weg naar beter onderwijs met u als leerkracht aan het roer.

Interessante vragen

Hoe kunt u zelf meer autonomie beleven in uw werk en tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs verbeteren? Hoe wordt u weer de brede 'ondersteuner' van zich ontwikkelende kinderen, bij wie plezier in het vak centraal staat? Hoe wordt en blijft u een teamspeler in schoolontwikkeling met eigen autonomie in het vak en het dagelijks werk? Uitdagende en interessante vragen. U gaat op zoek naar verrassende antwoorden. Vanuit passie, betrokkenheid en enthousiasme. Aan de slag met Duurzame Leerkracht.

Inhoud van de masterclass Duurzame Leerkracht

De masterclass bestaat uit 4 dagen van 08.45 tot 17.00 uur. Per dag wordt één thema behandeld, deels op aangeven van de deelnemers. Concrete thema's (kunnen) zijn:

 • De eigen vakopvatting, leren van jezelf
 • Professioneel didactisch handelen in de klas
 • Nieuwe media in het onderwijs
 • Opbrengstgericht denken en werken en duurzame schoolontwikkeling

De dagen bestaan uit drie delen:

 1. Een inspirerende inleiding 
 2. Bespreken en doordenken van de inleiding 
 3. Toepassen op de eigen werkpraktijk

Van u wordt een reflectieve houding en een ontspannen en lerende instelling verwacht. Bent u bereid uw eigen ontwikkeling onder de loep te nemen? Wilt u gewoon goed zijn in uw vak? Dan is dit uw kans.

Wat anderen zeggen

Eerdere deelnemers zeggen het volgende over Duurzame Leerkracht:

 • Veel ruimte en tijd om na te denken over je vak.
 • Je wordt je bewust van je vak en beseft dat er wel degelijk persoonlijke ruimte is en wat je daarmee kunt doen.
 • Ik ben weer trots op mijn vak
 • Ik heb nieuwe energie van deze dagen.
 • Zeer inspirerend

Voor wie

Duurzame Leerkracht is voor schoolbesturen dé manier om leerkrachten de tijd en ruimte te geven om zelf de regie te voeren, de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. De masterclass is bedoeld voor leerkrachten (ib'ers en directeuren zijn ook welkom) die soms het gevoel hebben te weinig tijd te hebben om over het vak na te denken en die geïnspireerd willen worden en blijven in hun werk, zonder achter zichzelf aan te hollen.

Wanneer en waar

Nieuwe data en locatie volgen als de workshop weer is ingepland.

Kosten

Voor uw bestuur

Deelname aan de masterclass kost € 975,00 per persoon, inclusief eten.
Minimum aantal deelnemers: 10. Maximaal aantal deelnemers: 16.

Variant: DLK op schoolniveau

De masterclass kan ook exclusief voor een schoolteam worden verzorgd. De inhoud sluit dan optimaal aan op de huidige schoolsituatie en de gewenste ontwikkeling van uw school. Ook omvat het programma individuele coachingsmomenten. Bekijk hier het programma of neem contact op met Albert de Boer.

Aanmelden

Wil je meedoen? Bel met Albert de Boer (tel. 06 55 19 24 70) of stuur een mail naar albert.deboer@ijsselgroep.nl.