Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

  • Thema 3: taal en lezen

Open inschrijving
Specialist begrijpend lezen

Je kunt in de periode september tot december en in de periode
februari tot mei deelnemen aan de cursus ‘Specialist begrijpend
lezen’ en ‘Focus op begrip’ gebaseerd op het boek ‘Rijke taal’ van
Anneke Smits en Erna van Koeven.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je even sparren? Neem dan contact op met Janna de Haan:

Janna de Haan