duurzame docent 1600 640

Duurzame docent

Een andere kijk op professionele ontwikkeling

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. De domeinen opbrengsten en onderwijsproces (differentiatie en didactiek) uit het nieuwe toezichtskader zijn afhankelijk van gedrag, inzet en houding van docenten. Toch beleven docenten dat niet altijd zo. Onderwerpen als gebrek aan motivatie bij leerlingen, werkdruk en verlies van werkplezier steken regelmatig de kop op. Tijd om even stil te staan.

Duurzame docent

IJsselgroep werkt samen met docenten aan een situatie waarin de docent weer in het midden van het onderwijsproces staat. Een situatie waarin goede resultaten worden gecombineerd met het verhogen van werkplezier en afname van werkdruk. Een situatie waarin de autonomie van de docent centraal staat en waarin het plezier in het werk en kwaliteit van werken door docenten leidend is. Maak kennis met een andere kijk op professionele ontwikkeling: Duurzame docent.

Vier verhalen

We werken vier middagen met vier verhalen. Deze verhalen vormen de vier ingrediënten van werkplezier en hebben als doel tijd te nemen om te leren. Stilstaan bij wat je beweegt. Niet doorhollen maar even een stap terug. Evenwicht tussen inzet, verantwoordelijkheid en werkdruk.

De verhalen:

Ik doe ertoe: verantwoordelijkheid – autonomie – vertrouwen

 • Begin met het Waarom

 • Marzanocijfers voor VO

 • Simon Sinek de gouden cirkel gekoppeld aan secties en groepen (Mentoraat)

 • Adaptief onderwijs en motivatietheorie van Deci & Ryan: Het belang van relatie

 • Het kiezen van je houding (Fish!)

Autonomie van de leraar: Gung Ho! Een metafoor

 • Intrinsieke motivatie en functies van het onderwijs.

 • Maatschappelijk belang met Gert Biesta (Kwalificatie, socialisatie en subjectivatie)

 • Autonomie van de leraar in relatie

 • Elkaar aanmoedigen

 • Executieve functies, de spanning tussen inhoud en pedagogisch handelen

 • Communicatiestijlen en gesprekken met leerlingen

Ruimte voor de leraar: professionaliteit als uitdaging

 • De rollen van de leraar

 • Kenmerken van professionaliteit (Broos en Korte)

 • Zelfreflectie m.b.t. de eigen professionaliteit

 • Taakverdeling en verantwoordelijkheid: Denken in driehoeken

 • De driehoek Docent - teamleider – zorgcoördinator (mentor)

Leerlingen laten werken: wat doe ik met de opbrengsten?

 • Werken met collega’s

 • Elkaar aanmoedigen

 • Opbrengsten als reflectiemiddel

 • Instrumenteel vakmanschap: Activerende didactiek

Verrassende aanpak

Denk en werk mee aan deze verassende aanpak. Ontdek welke ruimte u nodig heeft om als individuele docent zelf verantwoordelijkheid te nemen. En ervaar (op)nieuw werkplezier.

Workshop en/of cursus

U kunt via een kennismakingsworkshop of korte cursus starten met Duurzame docent. De exacte inhoud en het aantal bijeenkomsten wordt in overleg met u bepaald.