Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

  • Thema 1: Schoolontwikkeling en opbrengstanalyse

Open inschrijving Burgerschap

Tijdens deze open inschrijving gaan we aan de slag met de aangescherpte wet (wat moet en wat mag?), goede ideeën met elkaar delen, in kaart brengen wat jouw school al doet (dat is vast al heel veel) en welke stappen je nog kunt of moet zetten. Het beschrijven van de visie, de aan te leren competenties van de kinderen en de concrete leerdoelen komen aan bod. Ook gaan we in op het meten en monitoren van de opbrengsten en resultaten.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je even sparren? Neem dan contact op met Ellen de Haan of Desie Eerden:

Ellen de Haan

Desie Eerden