krachtige didactiek 1600x640

Instructiekwaliteit verbeteren met EDI

Inleiding

Maak nu een effectieve professionaliseringsslag als het gaat om krachtige didactiek. Durf te kiezen voor de juiste didactische instrumenten om samen met leerlingen de doelen te realiseren. Koppel krachtige didactiek aan leiderschap en eigenaarschap. In vier dagdelen maakt u grote sprongen op didactisch gebied. U geeft zelf antwoord op de vraag: hoe kan ik mijn onderwijs steeds weer verbeteren?

Doelgroep

Voor leerkrachten die:

 • zich realiseren dat zij het verschil kunnen maken voor kinderen
 • meer zicht en vat willen krijgen op wat echt werkt in het onderwijs
 •  die willen weten dat ze de goede dingen doen waardoor kinderen door hun onderwijs ook betrokken en geïnspireerd tot leren komen
 •  die zichzelf steeds weer de vraag willen stellen: ben ik op de goede weg.

Aantal bijeenkomsten

 • Drie dagdelen met direct praktische toepassingen voor de praktijk.

Doelen

Aan het eind van dit traject:

 • weet je dat jij de professional bent die haar/ zijn eigen keuzes maakt om de doelen van het onderwijs voor alle kinderen te kunnen halen
 • weet je dat communicatie en feedback de snelweg is voor een goede didactiek
 • weet je dat k(p)rachtige didactisch en organisatorisch vakmanschap de basis is van jouw professionele handelen
 • heb je zicht op wat echt werkt in het onderwijs
 • wil je, doordat jij je keuzes durft te maken, verantwoordelijkheid afleggen over die gemaakte keuzes en de ontwikkeling (leeropbrengsten) van de kinderen in jouw groep
 • ga je meer doelgericht dan methode gericht werken
 • ga je leren zichtbaar maken voor jezelf en voor de kinderen

Is je overtuiging

 • dat jouw vakmanschap en visie voor een groot deel bepalend is voor de ontwikkeling van de kinderen.

Kun je

 • nog beter gebruik maken van een effectieve instructie
 • k(p)rachtige didactiek inzetten vanuit visie op goed onderwijs
 • kinderen mede-eigenaar maken van hun ontwikkel- en leerdoelen
 • de organisatie van je lessen ten dienste maken aan relatie, competentie en autonomie

Beschik je over

 • Een doelenlijst k(p)rachtig didactisch vakmanschap.

Voor wie

Deze cursus is gericht op de professionalisering van teams op didactisch gebied. Ook op bestuursniveau is dit een kans om gericht met een aantal leerkrachten te werken aan professionele didactiek.

Wanneer en waar

In overleg bij u op locatie

Kosten

Op basis van offerte

Wat deelnemers zeggen…

 • Voor mij is de EDI les nog meer gaan leven, dank voor de verdieping
 • Luisteren, anticiperen, helpend, de ander aanzetten tot denken
 • Je koppelt de theorie steeds terug naar de praktijk, heel belangrijk naast je positieve blik en manier van doen
 • Veel verschillende werkvormen, je laat ieder in haar/ zijn waarde
 • Een cursus met een duidelijke rode draad maar ook met eigen inbreng en stimulans om samen te leren

Literatuur

Het is zeer aan te bevelen het boek aan te schaffen dat Marcel Schmeier heeft vertaald: Expliciete directe instructie. Tijdens de bijeenkomsten neemt de begeleider literatuur mee ter inspiratie/ inzage.

Meer informatie

Wilt u meer weten over professionalisering krachtige didactiek? Neem dan contact op met Albert de Boer.