Ina Oosterhuis

Ina Oosterhuis

Functie: Senior onderwijsadviseur
Team: Mens- en organisatieontwikkeling

Mobiel: 06 14 00 22 51
ina.oosterhuis@ijsselgroep.nl

"Passend onderwijs zo inrichten dat de school invulling kan geven aan eigenaarschap."

Ina is coördinator van meerdere samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ze weet wat ‘het kind centraal’ echt betekent. Ina weet alles van het  vormgeven van passend onderwijs, zo dat iedereen succesvol van thuisnabij onderwijs kan genieten.

Ina is inzetbaar bij: Inrichting passend onderwijs.

 


Werkterrein

  • Coördinatie samenwerkingsverbanden Passend onderwijs
  • Inrichting ondersteuningsstructuur op niveau school en/of schoolbestuur
  • Advisering / bemiddeling rond lastige casuïstiek (denk bv. aan thuiszittersproblematiek)
  • Afstemming onderwijs en jeugdhulp
  • Regelgeving Passend onderwijs (inclusief financiën)