Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

Leren anders organiseren

Als schoolleider heeft u ambitie en een eigen visie. U wilt het beste voor het kind én het team. Stappen zetten op een manier die past bij de school, de huidige situatie en de gewenste groeirichting. En als u kinderen hierbij (echt) centraal wilt stellen, is het nodig om het leren anders te organiseren.

Waarom anders organiseren?

Leerkrachten willen hun tijd efficiënt besteden en het rendement van handelen verbeteren. Ze willen dat alle kinderen profiteren van het onderwijs dat wordt geboden. Kansengelijkheid voor ieder kind; alle kinderen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Het leerstofjaarklassensysteem past niet meer. De regie komt terug bij de professionals. Het dichten van scheuren is niet voldoende. Het is tijd om het huis grondig te verbouwen.

Ontdekkingsreis rond 4 uitgangspunten

Als je overweegt het leerstofjaarklassensysteem los te laten, dan is dat spannend. Want wat komt er voor in de plaats? Wat is het houvast? Dat is voor elke school anders. Uit ervaring blijkt dat vier uitgangspunten belangrijk zijn bij het anders organiseren van leren:

 1. Van individueel lesgeven naar samen verantwoordelijkheid dragen (team)
 2. Werken in verschillende samenstellingen in flexibele groepsomvang (organisatie)
 3. De organisatie inrichten naar de leerbehoefte van het kind / de groep (onderwijskwaliteit)
 4. Anders gebruiken en anders inrichten van ruimtes en gebouwen: ondersteunend aan het nieuwe leerproces (leeromgeving)

Als een rode draad is nieuw leiderschap verweven in bovenstaande uitgangspunten.

Flexibele routekaart

De aanpak van Leren Anders Organiseren (LAO) start bij het waarderen van wat er al is. Vervolgens biedt IJsselgroep diverse routes en instapplekken om aan te haken bij jouw individuele schoolontwikkeling en de specifieke vragen die je hebt. Met online- en offline bijeenkomsten, met schoolteams en in projectgroepen. Voor koplopers en volgers, voor wie niet bang is om in staat van flow te verkeren.

Download e-book

Meer weten over LAO? Download dan het e-book met de basisinformatie of neem contact op met Ellen de Haan ellen.dehaan@ijsselgroep.nl of telefoon 06-24912374.

Dienstverlening

Lezing

U maakt kennis met de visie op onderwijs anders leren organiseren. Ook ervaart u de praktische werking van ‘de toolbox’ en het ‘negenveldenmodel’. We gebruiken de inspiratie vanuit andere scholen, het stappenplan en zoomen samen met u in op de vraagstukken die spelen op uw school of in uw schoolorganisatie. Grote kans dat een deel van de top 10 vragen aan bod komt. Een must-have voor schoolteams, besturen en educatieve partners.

Workshop

In deze workshop over Leren anders organiseren krijg je een beeld van hoe dat zou kunnen (op jouw school!). Uitgangspunten en praktische voorbeelden, een denklijn en concrete klasseninrichtingen. Alles komt in deze middag voorbij. Een bijeenkomst die jouw leven en school kan veranderen. Een bijeenkomst die jouw team gelukkig kan maken! De prijs van deze workshop is € 150,00 per persoon.

Beschikbare data en inschrijven

Maatwerktraject

Dit is een meerjarig traject, bestaande uit 5 fasen, waarbij we samen LAO vormgeven: Een koers waar we stap voor stap werken aan anders leren organiseren van het onderwijs. Vanuit ‘het negenveldenmodel’ kiezen we de route die bij jullie school past. We bezoeken voorbeeldscholen en ondersteunen u in de juiste stappen en het uitwerken van een richtinggevende koers. Dat doen we op alle lagen van de organisatie.

Directieberaad

Interesse in een presentatie en/of interactieve sessie tijdens uw directieberaad? Neem contact op met Ellen de Haan.

Opbrengst

LAO biedt een stevig en gelegitimeerd houvast om onderwijs anders te organiseren. Uw opbrengst:

 • Vitale, krachtige leerkrachten
 • Deep learning: Teams leren van en met elkaar
 • Motivatie, betrokkenheid en enthousiasme
 • Samenhang in school: Sociale cohesie leerkrachten en kinderen
 • Hoog niveau basisvaardigheden
 • Burgerschap
 • Functionele ruimte(s)
 • Focus op leren en goede onderwijsresultaten
 • Een fundamentele, duurzame verandering

Meer informatie

Heb je vragen of suggesties? Neem contact op met één van onderstaande contactpersonen.

Ellen de Haan

06 24 91 23 71
ellen.dehaan@ijsselgroep.nl

Albert de Boer

06 55 19 24 70
albert.deboer@ijsselgroep.nl

Desi Eerden

06 14 00 48 13
desi.eerden@ijsselgroep.nl

Frank Sessink

06 - 82 71 91 29
frank.sessink@ijsselgroep.nl