Kracht in de klas

Er is een boek voor iedereen! Wat het juiste boek doet!

Zelf houd ik veel van lezen. Ik wil zo graag dat kinderen ook genieten van prachtige boeken. Kinderen zoals mijn eigen zoon bijvoorbeeld. Maar hoe doe je dat? Vooral als ze niet staan te dringen om een boek te pakken. Ontdek hoe het juiste boek tot veel leeskilometers kan leiden. Lees het persoonlijke verhaal van Janna (taal- en leesspecialist) over haar zoon en ‘Het Zwijgbos’ …

Lees meer

Het Jonge Kind

Blog 3: Ruimte duiden en organiseren

Uit de serie: Zet de boel eens op z’n kop!

Ruimte duiden en organiseren: hoe doe je dat? In deze blog een praktijkimpressie van Jenaplanschool Walter Gillijns in Zutphen: een podiumschool waar doelgerichte werkplaatsen voor kinderen zijn ingericht. Een school waar ruimte voor kinderen serieus wordt genomen. Richtinggevend hierbij zijn de vier pijlers van Peter Petersen: gesprek, spel, werk en viering.

Lees meer

Het Jonge Kind

Hercertificering Startblokken: een deelnemer vertelt

Als professional in de kinderopvang is het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Startblokken cursisten vanuit verschillende gemeenten hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan de cursus Hercertificering Startblokken. Samen met anderen zijn de opgedane kennis en vaardigheden rond VVE Startblokken opgefrist en zijn we aan de slag gegaan met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van Startblokken/VVE. Dit keer vertelt Wilma Wieggers over haar ervaringen en ontwikkelingsproces. Zij is Pedagogisch medewerker bij Kinderopvang Kindernet in Doetinchem …

Lees meer

Het Jonge Kind

Impressie inspiratiereis Jonge Kind, Zweden

Zeven deelnemers van ‘Het Kleurrijk’ lieten zich in Zweden inspireren door de visie en het enthousiasme van professionals uit de kinderopvang en het onderwijs. Zij hebben ervaren hoe daar de visie van Reggio Emilia in praktijk wordt gebracht. Vijf prachtige kinderopvang- en onderwijsplekken zijn bezocht. Een korte impressie van deze unieke ‘inspiratiereis Jonge Kind’.

Lees meer

Kracht in de klas

Janna breekt een lans voor leesmotivatie en plezier

Tijdens het leesevent TaalKracht van IJsselgroep en Expertis was ik bij een lezing van Kees Vernooy. En hoewel ik zijn verhaal al vaker heb gehoord is het altijd prachtig en inspirerend om naar zijn verhaal te luisteren. Zijn passie en bevlogenheid om alle kinderen tot goede, vlotte en vloeiende lezers te maken, is hartverwarmend. Toch heb ik ook elke keer een kritische gedachte: waar is de aandacht voor leesmotivatie? Ik breek dan ook graag een lans voor het aanwakkeren van de nieuwsgierigheid en leesmotivatie van kinderen.

Lees meer

Het Jonge Kind

Blog 2: Buitenkansen voor het brein!

Wanneer je beweegt is je brein actief en gaat leren beter; gemakkelijker. Niet het aantal hersencellen maar de verbindingen die worden gelegd tussen de hersencellen, zijn van groot belang voor het leren. Een rijke en vrije ruimte draagt bij aan het maken van nieuwe verbindingen en het aanleggen van netwerken in je brein. Denkontwikkeling en beweging gaan samen.

Lees meer