Samen lezen in series

De nieuwe ‘Samen lezen! is uit. Een handig pdf document met leuke en zinvolle informatie over lezen en leesmotivatie. Het thema is ‘lezen in series’.

Lees meer

Praktijkverhaal: Kijken naar talent helpt bij passend onderwijs

Elk kind moet de kans krijgen om te ontdekken wie hij is en waar hij blij van wordt. Want als je weet wie je bent en wat je talenten zijn, krijg je meer zelfvertrouwen en veerkracht. Dat is in een notendop waar een Kindertalentenfluisteraar aan bijdraagt. In het praktijkverhaal lees je hoe vrijwel alle scholen van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart en Vecht (afdeling Slagharen) hier gezamenlijk invulling aan geven.

Lees meer

Aanmelding vergoede dyslexie: stappenplan

Op dit moment nemen veel scholen de tussenmeting af. Resultaten van de toetsen kunnen aanleiding geven om over aanmelding binnen de vergoede dyslexiezorg na te denken. Maar hoe gaat dat ook al weer …

Lees meer

Praktijkverhaal IKC de Akker: Het roer om met lezen

“Op de basisschool van IKC De Akker liepen we een beetje vast als het gaat om ons leesonderwijs. Ondanks de inspanningen van het team waren de resultaten van begrijpend lezen niet goed. De vraag was dan ook: hoe gaan wij dit veranderen?”. Aan het woord is Rian de Brouwer van IKC De Akker. In het artikel geeft zij haar visie op de stappen die zijn gezet met ‘Focus op begrip: het roer om’.

Lees meer

E-Book ‘Stilstaan bij kinderen: ze voelen het verschil’

In deze tijd is er veel aandacht voor kennis, inhoud en leren. En dit gaat natuurlijk beter als je ook aandacht hebt voor het kind zelf. Echte aandacht. Te vaak schiet dit erbij in: we zijn te druk en de waan van de dag regeert. Daarom het E-book ‘Stilstaan bij kinderen’ …

Lees meer

Samen lezen "Voorlezen"

De nieuwe 'Samen lezen!' staat deze keer helemaal in het teken van voorlezen. Ook nu weer met handige leestips en het bekende boekenoverzicht voor alle groepen van de basisschool. Leuk om te gebruiken tijdens de Nationale Voorleesdagen. Veel plezier met samen (voor)lezen. 

Lees meer

Meertaligheid

Professionals in voor- en vroegschoolse educatie krijgen steeds vaker te maken met kinderen die thuis een andere taal dan het Nederlands spreken. Soms zijn dit kinderen met een vluchtelingenachtergrond. Hoe dan ook, het is ingrijpend om je land te moeten verlaten en je weg te vinden in een land waar alles anders gaat dan je gewend was. Hoe kun je deze kinderen het beste helpen om de nieuwe taal zich eigen te maken?

Lees meer

Van Kaleidoscoop naar Startblokken: een mooi avontuur!

In Apeldoorn wordt op een groot aantal VVE-kinderopvangorganisaties-locaties, gewerkt met het VVE programma Kaleidoscoop. Het NJI is landelijk de licentiehouder van Kaleidoscoop/Highscoop vanuit Amerika. Het NJI heeft echter besloten deze licentie niet langer aan te willen houden. Omdat er geen overnamekandidaat is die licentiehouder wil worden zullen op termijn (2 jaar) de certificaten voor Kaleidoscoop vervallen en mogen de Kaleidoscoopmaterialen niet langer gebruikt worden in Nederland.

Lees meer

Voor- en vroegschoolse educatie dringt achterstanden substantieel terug

Voor- en vroegschoolse educatie kan achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs terugdringen. Bij een start hiermee op tweejarige leeftijd zijn substantiële verbeteringen te bereiken. Dit blijkt uit analyses op data van het pre-COOL cohortonderzoek. Hierin werden bijna drieduizend kinderen van tweeënhalf jarige leeftijd tot en met het einde van het basisonderwijs gevolgd. Lees meer over de uitkomsten van dit onderzoek en de reactie van de PO-raad op de website van ‘Vroeg’.

Lees meer