hoofdfoto thinking for learning

Spel en onderzoek in de praktijk vormgeven met Thinking for Learning (T4L)

Thinking for Learning helpt met thinking tools en strategieën om spelend en onderzoekend leren in de praktijk te laten werken. Op deze wijze worden leerlingen uitgenodigd om betekenis te verlenen aan het leren, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken én te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en groeien.

Meer weten over Thinking for Learning of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een proeverij of studie(mid)dag voor uw team, school of schoolbestuur? Neem dan contact op met Hettie Lichtenberg of Miriam Kobussen.

Dienstverlening

Thinking4Learning

Thinking4Learning

Kinderen goed voorbereiden op hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving: belangrijke doelen van het onderwijs. De snel veranderende samenleving stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Het kunnen bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen: het wordt steeds belangrijker. Daarom is het niet alleen belangrijk kennis op te bouwen, maar ook een bredere range aan skills & attitude te ontwikkelen. In Thinking for Learning noemen we dat: leervermogen. Maar wat betekent dit voor uw onderwijs? U ontdekt het bij een innovatief en bewezen concept: Thinking for Learning.

Lees verder

Ontwikkelgesprekken met kinderen

Ontwikkelgesprekken met kinderen

Thinking for learning nodigt kinderen uit om betekenis te verlenen aan het leren, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en ontwikkelen. Vanuit dit concept leer je met kinderen te praten over het ontwikkelen van hun leervermogen. We gebruiken leerspieren als metafoor voor een taxonomie voor denken en leren (waaronder executieve functies).

Lees verder

Thinking tools in lessen

Thinking tools in lessen

Vanuit het concept Thinking for Learning leer je denktaal en Thinking Tools in te zetten in je praktijk. Thinking for learning nodigt kinderen uit om betekenis te verlenen aan het leren, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en ontwikkelen. In deze drie bijeenkomsten richt je je op de PRICE-taxonomie en leer je hoe je denken zichtbaar en hoorbaar maakt met de inzet van Thinking Tools in bijvoorbeeld begrijpend lezen, wereldoriëntatie, mondelinge taal, schrijven en woordenschatactiviteiten.

Lees verder

Wereldoriëntatie thema’s spelen en onderzoeken met behulp van Thinking Tools en strategieën

Wereldoriëntatie thema’s spelen en onderzoeken met behulp van Thinking Tools en strategieën

Vanuit het concept Thinking for Learning leer je met kinderen wereldse kwesties te spelen en onderzoeken. Thinking for learning nodigt kinderen uit om betekenis te verlenen aan het leren, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en ontwikkelen. Deze thinking attitude, thinking skills en thinking knowledge worden zo op een natuurlijke en samenhangende wijze geleerd, geoefend uitgebreid en onderhouden. In vier bijeenkomsten leer je hoe je een thema ontwerpt met inzet van Thinking Tools en strategieën.

Lees verder

Informatieverwerking, zelfsturing en executieve functies

Informatieverwerking, zelfsturing en executieve functies

Iedereen wil graag dat kinderen ‘eigenaar’ zijn van hun eigen leerproces. Als leerlingen eigenaar zijn kunnen ze zichzelf sturen en mee verantwoordelijkheid dragen voor hun leren. Maar die zelfsturing is niet eenvoudig. En niet ieder kind kan dat. En zelfsturing wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Executieve functies zijn de functies die de zelfsturing (mede) bepalen. Kinderen verschillen in flexibiliteit, het beginnen met hun taak, de mate waarin ze impulsen kunnen uitstellen, kunnen plannen of m.b.t. de kwaliteit van het werkgeheugen. Er zijn volgens Dawson en Guare 11 van deze ‘Executieve functies die van belang zijn voor de zelfsturing in de klas.

Lees verder