4 1 hoofdfoto procesbegeleiding b

Procesbegeleiding bij uitdagingen

Uitdagingen op een effectieve manier aangaan. Daar gaan wij voor. Samen met u. Nieuwe onderwijsstructuren en-concepten, veranderingen als gevolg van krimp, uitdagingen op het gebied van Passend Onderwijs of de vorming van IKC’s: u kunt rekenen op een mooie combinatie van inhoud en actie.

Dienstverlening

Integraal Kindcentrum (IKC)

Integraal Kindcentrum (IKC)

Een IKC is een organisatie waarin alle betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben. Een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. De start van een IKC is antwoord op de krimp en een prachtige kans om kinderen gezamenlijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ervaar de kracht van een praktisch model: het IJsselgroep IKC-model.

Lees verder

Een verandering van onderwijsorganisatie en/of -concept

Een verandering van onderwijsorganisatie en/of -concept

Veranderen van onderwijsconcept is niet makkelijk. Toch zit er een uitdaging in om op zoektocht te gaan naar iets anders. Als men het liefst blijft doen wat men altijd gedaan heeft is er nauwelijks ruimte om anders te denken, te ontwikkelen en te organiseren. De eerste stap is dan ook met elkaar in gesprek te zijn over de drijfveer achter de verandering en de onderliggende angst onder ogen te zien.

Lees verder

Begeleiden van veranderingsprocessen

Begeleiden van veranderingsprocessen

Of het nu gaat om onderwijskundige veranderingen, organisatorische veranderingen of gedragsverandering: u kunt veranderingsvragen kun je op verschillende niveaus aanvliegen. Op het niveau van de inhoud, op het niveau van het proces en op het systeemdynamische niveau. Door op deze laatste wijze te onderzoeken krijgt u op een dieperliggend niveau het inzicht en mogelijke antwoorden op uw vraag. Ervaar de voordelen van deze aanpak.

Lees verder

AsBeCo; het competentie-ontwikkelinstrument

AsBeCo; het competentie-ontwikkelinstrument

Leerkrachten zijn de bepalende factor als het gaat om schoolsucces van leerlingen. En dus investeert u in uw scholen, teams, directeuren en leerkrachten. Professionals willen leren en zich ontwikkelen. Maar hoe gaat het nu echt met de ontwikkeling op uw scholen? Breng het in beeld met AsBeCo: hét competentie-ontwikkelinstrument voor schoolbesturen in het primair onderwijs.

Lees verder

Blijvend verbeteren: werken aan een professionele onderwijscultuur

Blijvend verbeteren: werken aan een professionele onderwijscultuur

Blijvend verbeteren: vier jaar lang doelgericht werken aan binding, verbinding, verlagen van werkdruk, doelgericht werken, eigenaarschap en onderwijskwaliteit. Niet de waan van de dag centraal, maar structurele verbetering zonder modegrillen. ‘Blijvend verbeteren’ gaat over autonomie van de professional, over de noodzaak tot het nemen van verantwoordelijkheid en over (slim) vertrouwen in de leerkracht.

Lees verder