4 1 hoofdfoto procesbegeleiding b

Procesbegeleiding bij uitdagingen

Uitdagingen op een effectieve manier aangaan. Daar gaan wij voor. Samen met u. Nieuwe onderwijsstructuren en-concepten, veranderingen als gevolg van krimp, uitdagingen op het gebied van Passend Onderwijs of de vorming van IKC’s: u kunt rekenen op een mooie combinatie van inhoud en actie.

Dienstverlening

Integraal Kindcentrum (IKC)

Integraal Kindcentrum (IKC)

Een IKC is een organisatie waarin alle betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben. Een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. De start van een IKC is antwoord op de krimp en een prachtige kans om kinderen gezamenlijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Ervaar de kracht van een praktisch model: het IJsselgroep IKC-model.

Lees verder

Begeleiden van veranderingsprocessen

Begeleiden van veranderingsprocessen

Of het nu gaat om onderwijskundige veranderingen, organisatorische veranderingen of gedragsverandering: u kunt veranderingsvragen kun je op verschillende niveaus aanvliegen. Op het niveau van de inhoud, op het niveau van het proces en op het systeemdynamische niveau. Door op deze laatste wijze te onderzoeken krijgt u op een dieperliggend niveau het inzicht en mogelijke antwoorden op uw vraag. Ervaar de voordelen van deze aanpak.

Lees verder

Blijvend verbeteren: werken aan een professionele onderwijscultuur

Blijvend verbeteren: werken aan een professionele onderwijscultuur

Blijvend verbeteren: vier jaar lang doelgericht werken aan binding, verbinding, verlagen van werkdruk, doelgericht werken, eigenaarschap en onderwijskwaliteit. Niet de waan van de dag centraal, maar structurele verbetering zonder modegrillen. ‘Blijvend verbeteren’ gaat over autonomie van de professional, over de noodzaak tot het nemen van verantwoordelijkheid en over (slim) vertrouwen in de leerkracht.

Lees verder