versnellingswijzer 1600x640

Digitale versnellingswijzer

Het doel van de versnellingswijzer is om intern begeleider en leerkracht te helpen bij het nemen van de beslissing om een leerling wel of niet te laten versnellen. Met versnellen bedoelen we hier een klas overslaan.

Versnellen kan nooit zonder verrijken. Lees daarom steeds bij de term ‘versnellen’: ‘versnellen en verrijken’. Lees bij de term ‘verrijken’: ‘compacten en verrijken’.
 
De versnellingswijzer bestaat uit meerkeuze items en open vragen. Bij de meerkeuze-items levert elke uitspraak een x aantal punten op, waarbij sommige items zwaarder worden gewogen dan andere. Totaalscores worden in het eerste deel in een totaaloverzicht of psychologisch profiel weergegeven. De open vragen hebben betrekking op doelen en ondersteuningsbehoeften die uit het gesprek met de leerling en uit de totaaloverzichten en profiel kunnen worden afgeleid. Beantwoord de open vragen in trefwoorden.

Overzicht van stappen

In de versnellingswijzer zijn met name de fasen waarnemen en begrijpen uitgewerkt.
Klik hier voor een volledig overzicht van alle stappen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het invullen van de versnellingswijzer heeft u een aantal zaken nodig.
Klik hier voor de voorbereidingsinstructie.

Eindverslag

Het eindverslag van de versnellingswijzer biedt u het volgende:

 • Overzicht van leerlingkenmerken en psychologisch profiel in termen van Betts&Neihart;
 • Voorlopig advies op basis van kwantitatieve gegevens:
  • versnellen (met verrijking)
  • uitsluitend verrijken
  • twijfel
 • Aantekeningen van uw gesprek met het kind.
 • Door u vastgestelde doelen en onderwijsbehoeften.
 • De score op omgevingsfactoren: wel of niet versnellen of twijfel
 • Beschrijving van belemmerende en stimulerende omgevingsfactoren.
 • Uw gezamenlijke keuze om wel of niet te versnellen.

Invullen van de versnellingswijzer

Het invullen van de versnellingswijzer duurt ongeveer 20 - 30 minuten.
U kunt de versnellingswijzer op twee manieren invullen:

 • Zonder persoonlijke aanmeldlink
  Als u de versnellingswijzer invult zonder een persoonlijke aanmeldlink dient u de hele vragenlijst in één keer af te werken. U kunt niet tussentijds stoppen en later verder gaan. Klik hier om de versnellingswijzer zonder persoonlijke aanmeldlink in te vullen
 • Met persoonlijke aanmeldlink
  Als u de versnellingswijzer invult met een persoonlijke aanmeldlink dan kunt u tussentijds stoppen en worden uw antwoorden opgeslagen. U kunt dan op een later tijdstip verder gaan, door in de ontvangen e-mail uw persoonlijke link opnieuw aan te klikken.

Aanvragen persoonlijke aanmeldlink

Klik hier voor het aanvragen van een persoonlijke aanmeldlink.