Training coaching kinderopvang 1600x640

Training coachen op vaardigheden in de kinderopvang

Werkt u in de kinderopvang en wilt u uw coachingsvaardigheden verbeteren? Én wilt u weten welke vaardigheden van pedagogisch medewerkers bepalend zijn voor de kwaliteit in de Kinderopvang? En hoe u deze kunt observeren met een handige Kijkwijzer? Dan is de door de branchevereniging kinderopvang (FCB) erkende training ‘coachen op vaardigheden in de kinderopvang’ van IJsselgroep voor u interessant.

Bent u al in het bezit van een diploma om als Pedagogische coach te werken maar zoekt u naar een verdieping om m.i.v. 1 januari 2022 de rol van coach binnen de voorschoolse educatie in te vullen? Dan is de verdiepingstraining interessant.

Training ‘Verdieping coach voorschoolse educatie’

Pedagogische en educatieve kwaliteit

Sinds begin 2019 is vanuit de wet IKK het inzetten van een pedagogisch coach/beleidsmedewerker ter verhoging van de kwaliteit van de kinderopvang verplicht. Daar komt vanaf begin 2022 aanvullend een kwaliteitseis voor alle kindercentra die voorschoolse educatie aanbieden, namelijk het inzetten van een VVE coach/beleidsmedewerker om educatieve kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers.

Om deze rol goed in te vullen, moeten coaches weten hoe ze de (uitvoerings)kwaliteit van het werken met jonge kinderen kunt beoordelen. En ze moeten vaardig zijn in het coachen en begeleiden van pedagogisch medewerkers, zodat de kwaliteit van hun werk daadwerkelijk verbetert. De training ‘coachen op vaardigheden in de kinderopvang’ biedt u zowel de juiste kennis als de kans om belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.

Dienstverlening

De training bestaat uit acht dagdelen van 3 uur. U krijgt individueel feedback op twee door u uitgevoerde en gefilmde coachgesprekken met pedagogisch medewerkers. U wordt gecertificeerd als u daadwerkelijk heeft laten zien voldoende vaardig te zijn in het observeren en coachen. Daartoe maakt u een filmopname van een eigen coachgesprek dat aan het einde van het traject door de trainer wordt beoordeeld. Eerder wordt zo’n gefilmd coachingsgesprek individueel besproken. Zo krijgt u een goed beeld van uw sterke punten en mogelijke ontwikkelpunten.

De gewenste coachingsvaardigheden staan beschreven in een competentielijst.

Inhoud

 In de training komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste kwaliteitskenmerken van het werken met jonge kinderen. Deze kwaliteitskenmerken zijn opgenomen in een Kijkwijzer waar u in onze training mee leert werken.
 • U leert de pedagogisch medewerkers te observeren en hun vaardigheden te beschrijven met behulp van deze kijkwijzer, sterke en ontwikkelpunten te bepalen, en pedagogisch medewerkers te begeleiden bij het versterken van die ontwikkelpunten.
 • Enige theorie over communicatie en coaching.
 • Kennis over de belangrijkste coachingsvaardigheden. U leert deze vaardigheden beter beheersen via het oefenen van coachingsgesprekken n.a.v. (eigen) casussen.
 • U leert het coachen met behulp van filmbeelden op basaal niveau via het oefenen met (eigen) filmbeelden.
 • Coaching werkt optimaal als de pedagogisch medewerkers coachingsvragen hebben. Tijdens de training behandelen we ook hoe u pedagogisch medewerkers die geen duidelijke coachingsvraag hebben zo kunt begeleiden, dat ze alsnog eigen ontwikkelpunten kunnen formuleren.
 • Herkennen van en omgaan met weerstanden bij deelnemers.
 • Sommige coaches combineren het coachen met een andere functie binnen de organisatie, bijvoorbeeld die van leidinggevende. Als dat aan de orde is bespreken we de mogelijke complicaties van zo’n dubbele rol en leren we u daar optimaal mee om te gaan.
 • U leert hoe u, in overleg met de pedagogisch medewerker, de opbrengsten van de coaching kunt communiceren met de leidinggevende van de medewerker.
 • Intervisie maakt een belangrijk deel uit van de training: deelnemers bespreken hun ervaringen met het coachen van pedagogisch medewerkers en geven elkaar feedback; de trainer draagt er zorg voor dat de intervisie de kennis en vaardigheden van de deelnemers verdiept (door ervaringen te koppelen aan de behandelde theorie en vaardigheden en door gericht door te vragen op de inbreng van de deelnemers).

De trainingen worden verzorgd door een trainer van de IJsselgroep en de deelnemers krijgen een trainingsmap met relevante informatie.

Voor wie

De training is voor u, als u:

 • binnen uw organisatie (onder andere) tot taak hebt om pedagogisch medewerkers te begeleiden en te coachen,
 • een MBO4-opleiding of een HBO-opleiding* heeft,
 • beter zicht wil op krijgen op de belangrijkste kwaliteitskenmerken van goede kinderopvang: om welke vaardigheden van pedagogisch medewerkers gaat het dan en hoe kunt u de kwaliteit daarvan via observaties in de groepen beoordelen?
 • de belangrijkste coachingsvaardigheden (beter) wilt leren beheersen en die vaardigheden gericht in wilt kunnen zetten bij het werken met pedagogisch medewerkers.

In company en open inschrijving

Wilt u dat de inhoud volledig op (de deelnemers van) uw kinderdagverblijf wordt aangepast? Dan is de in company variant voor u interessant. Daarnaast wordt de training ook als open inschrijving aangeboden.

Wanneer en waar?

In overleg met de deelnemers worden data, tijd en plaats vastgesteld.

Kosten

De kosten per deelnemer bedragen: € 1.495,00

Meer informatie

Wilt u meer weten over de training CVK? Neem dan contact op met Eline Rottier via 06 14 00 16 77 of eline.rottier@ijsselgroep.nl, of Winnie Bulthuis via 06 81 81 64 15 of winnie.bulthuis@ijsselgroep.nl