hoofdfoto dlk

Duurzame leerkracht

Leerkracht is het belangrijkste vak van onze maatschappij. Ontdek hoe u trots kunt zijn op uw eigen inzichten en beslissingen. Regie pakken, keuzes maken, didactische vrijheid verdienen en doelgericht omgaan met methodes: daar draait het om. Op weg naar beter onderwijs. Met u aan het roer.

Meer weten over duurzame leerkracht of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een proeverij of studie(mid)dag voor uw team, school of schoolbestuur? Neem dan contact op met Albert de Boer.

Dienstverlening

Duurzame leerkracht voor schoolbesturen

Duurzame leerkracht voor schoolbesturen

U heeft een prachtig vak en doet er toe als leerkracht. Duurzame leerkracht geeft energie en ruimte om te reflecteren en na te denken over uw vak. Een goede tegenhanger van alle dingen die ‘moeten’. DLK gaat juist over wat u belangrijk vindt en waar u energie van krijgt. Regie pakken, keuzes maken en didactische vrijheid staan hierbij centraal. U ontdekt hoe u trots kunt zijn op uw eigen inzichten en beslissingen. Op basis van de drie-eenheid autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Kortom: op weg naar beter onderwijs met u als leerkracht aan het roer.

Lees verder

Duurzame leerkracht voor schoolteams

Duurzame leerkracht voor schoolteams

Leerkrachten hebben het belangrijkste beroep in onze maatschappij. Natuurlijk is het een drukke baan, maar het mooie is: leerkrachten hebben hier zelf invloed op. De Masterclass Duurzame leerkracht (DLK) laat leerkrachten ontdekken hoe zij zelf aan het roer kunnen staan en regie kunnen voeren in plaats van dat zij slachtoffer zijn van ‘de omstandigheden’ of worden opgejaagd door alles wat ‘moet’. Anders denken en doen: daar ligt de sleutel voor de leerkrachten die werkzaam zijn binnen uw school. En het mooie is: u kunt als school een forse subsidie aanvragen.

Lees verder

Duurzame docent

Duurzame docent

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent. IJsselgroep werkt samen met docenten aan een situatie waarin de docent weer in het midden van het onderwijsproces staat. Een situatie waarin goede resultaten worden gecombineerd met het verhogen van werkplezier en afname van werkdruk. Een situatie waarin de autonomie van de docent centraal staat en het plezier in het werk en de kwaliteit van werken door docenten leidend is. Maak kennis met een andere kijk op professionele ontwikkeling: Duurzame docent.

Lees verder

Denken in driehoeken voor het PO

Denken in driehoeken voor het PO

Steeds vaker is er binnen scholen discussie over de rol- en taakverdeling m.b.t. zorg en innovatie. Wie doet wat en waarom? Is de directeur noodzakelijkerwijs de onderwijskundig leider? Kan hij die taken delegeren? Wat betekent dat voor de verhouding tussen directeur en leerkracht? En tussen leerkracht en IB er? Iedereen heeft het druk en heeft juist daarom behoefte aan structuur en helderheid. De oplossing? Denken in driehoeken...

Lees verder