Skip to main content

IJsselgroep Onderwijs en Zorg logo 750 px breed

Kwaliteitszorg

Meten is weten. Leveren alle inspanningen ook de juiste resultaten op? Hebben we hetzelfde doel voor ogen met elkaar en hebben we onze kwaliteitszorg op alle onderdelen wel goed op orde? Doen we juiste dingen op het juiste moment? Wij helpen je met het op orde brengen van je kwaliteitszorg en kwaliteitsstructuur.

Daarnaast maken wij gemeentelijke VVE-monitors. We gebruiken valide en betrouwbare resultaat-gegevens van kinderen, formuleren heldere conclusies en doen richtinggevende aanbevelingen.

Coaching

Individuele coaching kan ingezet worden als een leerkracht of pedagogisch medewerker een hulpvraag heeft op pedagogisch, didactisch of organisatorisch niveau. Bij het coachen van individuele leerkrachten of pedagogisch medewerkers maken we gebruik van beelden. We maken een opname in de groep, die na een grondige analyse wordt nabesproken. Onze coaching is altijd oplossingsgericht en handelingsgericht. We gaan uit van de talenten en kracht die al aanwezig zijn en proberen die te versterken.

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met één van onderstaande contactpersonen.