ROE methode 1600x640

De GROEI-methode: Gezamenlijk Regels Oefenen, Evalueren en Implementeren

Gedragsverandering omdat leerlingen het zelf willen

Het loopt niet lekker in uw klas: de leerlingen zijn druk en ze luisteren niet. Ook de sfeer is niet goed en het is voortdurend onrustig. Kenmerkend is dat gedragsregels niet worden opgevolgd. Ontdek hoe u dit positief kunt ombuigen met de GROEI-methode: dé manier om leerlingen intrinsiek te motiveren om regels op te volgen en samen gedragsproblemen op te lossen.

Altijd vanuit de leerlingen

Het unieke van de GROEI-methode is dat leerlingen centraal staan. In tegenstelling tot de nog veel gebruikte conditioneringstechnieken uit de klassieke gedragstherapie (zoals onnatuurlijke beloningen) maakt de GROEI-methode gebruik van de cognitieve gedragstherapie. De leerlingen worden aan het denken gezet. U spreekt Gezamenlijk met leerlingen Regels af, Oefent het afgesproken gedrag,  Evalueert en Implementeert.

Hoe werkt dit

Het ombuigen van probleemgedrag is een gezamenlijke uitdaging van de leerkracht, de leerlingen en soms ook de ouders. Het mooie van de GROEI-methode is het eigenaarschap van de kinderen: zij benoemen het probleem, omschrijven nieuwe gedragsregels, oefenen in nieuw gedrag en geven elkaar feedback. Dit proces wordt begeleid door de leerkracht met ondersteuning van een ervaren adviseur van de IJsselgroep.

De sleutel: intrinsieke motivatie

Via het stellen van vragen, luisteren en samenvatten zet de leerkracht de leerlingen aan het denken over de aard, het doel en de effecten van hun gedrag. Stap voor stap wordt de kern van het probleem helder. Diepgaande vraagstelling zorgt ervoor dat kinderen geraakt worden en eigenaarschap laten zien. Kinderen dragen zelf oplossingen aan om probleemgedrag om te zetten in gewenst gedrag. Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor de sfeer in de groep die hierdoor blijvend verbetert.

Willen in plaats van moeten

Het effect is dat leerlingen hun gedrag veranderen omdat ze het zelf belangrijk vinden en niet omdat het als regel is opgelegd. Ze veranderen ook omdat ze precies weten om welk gedrag het gaat en de leerkracht helpt om de eigen verandering te zien en te waarderen. Kinderen worden geconfronteerd met de gevolgen van eigen gedrag en geven elkaar (positieve) feedback.

Eilandjes veroveren

Probleemgedrag in een klas bestaat meestal uit verschillende ‘onderdelen’. Samen met de leerlingen kiest u het eerste onderdeel dat wordt aangepakt. Hiervoor formuleren de leerlingen SMART-gedragsdoelen. Vervolgens gaat u het gedrag samen oefenen, evalueren en bijsturen. Is het doel behaald? Gefeliciteerd: op naar het volgende haalbare doel. Samen steeds nieuwe eilandjes
veroveren: daar gaat het om.

Dienstverlening

Het voorstel dat u ontvangt is afhankelijk van de vraagstelling en de problematiek in uw klas. De kracht van de GROEI-methode is dat u het probleem zelf oplost. U krijgt coaching en begeleiding tijdens de implementatie van de GROEI-methode. Hierbij:

 • neemt u een besluit over het te veranderen gedragsonderdeel
 • voert u een groepsgesprek
 • maakt u gedragsafspraken of u formuleert en spreekt gedragsregels af
 • formuleert u een SMART-gedragsdoel
 • oefent u samen met de groep de gemaakte gedragsafspraken
 • evalueert u samen met de kinderen en 
 • geeft u concrete (positieve) feedback.

Wat leerkrachten zeggen

 • Gerda Tuinte, leerkracht bovenbouw van De Bolster in Raalte: “Het kwam uit de kinderen zelf”.
 • Bea van de Ven, leerkracht middenbouw van Julianaschool in Emmeloord: “Ze waren veel te afhankelijk van mij”.
 • Hanneke Rovers, leerkracht middenbouw van sbo De Horizon in Raalte: “Het geeft je een bepaalde verbondenheid”.
 • Bertine Vrieswijk, groepsleerkracht groep 1 Zevensprong in Zwolle: “Het is een probleem van allemaal, echt van de hele groep. Dat heb ik wel heel erg mooi gevonden”.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de GROEI-methode, prijzen en/of mogelijke planning? Neem dan contact op met Elly van Wageningen of Aline Bomers.