Doorgaande lijn; Doorstroom 2-3

Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind?

Hoe ga je als leerkracht en als school om met een kleuter die nog niet toe lijkt te zijn aan groep 3? Richt je de kleutergroepen ‘schoolser’ in dan bekruipt je misschien het gevoel dat jonge kinderen geen kind meer mogen zijn. Bouw je meer spelelementen in groep 3 in dan is er misschien de angst dat er niet voldoende tijd is voor de leerstof. Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 is van belang voor het kind, maar hoe realiseer je een goede doorlopende ontwikkellijn? En spreken de leerkrachten van groep 1-2 en de leerkrachten van groep 3 eigenlijk wel dezelfde taal?

Uit de brochure Doorstroom van kleuters van het ministerie van onderwijs en PO-raad (Huizinga, 2016)

Doorstroom 2-3

Doorstroom van groep 2 naar groep 3 staat volop in de aandacht. Hoe gaan jullie hiermee om op school? Hoe geef je vorm aan een goede doorstroom? Wat is daarbij de rol van spel, en de speelleeromgeving, ook juist in groep 3?

Wat komt aan bod in de cursus? Onder meer:

  • Doelgericht spelen in groep 2 en in groep 3: inspiratie en organisatie
  • Criteria Procedure/tijdpad overgang 2-3
  • Ouderbetrokkenheid

Tijdens deze scholing gaan we vanuit de achtergrond en informatie samen in gesprek over de drie bovenstaande pijlers van een goede doorstroom. En verder gaan we in op specifieke vragen zoals; Najaarsleerlingen en Hoe verder bij een extra jaar en/of versnellen?

De bijeenkomsten zijn zo gepland dat de cursusinhoud je helpt bij de doorstroom-vragen van dat moment in het schooljaar.

Wat levert het je op?

De scholing helpt bij het brainstormen over en het in gesprek gaan met elkaar om de doorstroom binnen de groepen vorm te geven.

Aan het eind van de scholing zijn de leerkrachten samen gekomen tot een praktische handreiking voor de eigen school, met criteria en procedure voor de doorstroom en afspraken over aanbod in de groepen en ouderbetrokkenheid

Voor wie?

Leerkrachten groep 1-2-3, onderbouwcoördinatoren en intern begeleiders/directeuren

Wenselijk is dat de scholing met meerdere mensen vanuit het team wordt gevolgd en/of vanuit de scholing binnen het team samen wordt uitgewerkt en uitgevoerd.

Aanbod

De basisscholing bestaat uit 3 bijeenkomsten

Alternatieven

Wil je meer vanuit de inhoud met elkaar de doorgaande lijn vormgeven? Of wil je juist meer vanuit spelen in hoeken aan de slag om vanuit de praktijk de overgang van groep 2 naar 3 te verbeteren?

Kijk dan naar ons andere scholingsaanbod:

  • Doelgericht spel en rijke ruimtes
  • Opbrengstbewust spelen

Contactpersonen

Voor meer informatie neem contact op met onderstaande contactpersoon.

Jaella Geerdink

Copyright © 2020. IJsselgroep Educatieve Dienstverlening
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau