Netwerk voor plusklasleerkrachten

U bent leerkracht van een plusklas van uw school, bestuur of samenwerkingsverband. Uw werk doet u met veel plezier. U ziet dat de begaafde leerlingen bij u in de plusklas groeien en stappen zetten in hun ontwikkeling. Maar het is ook een uitdaging. Het is dan ook prettig en zinvol om af en toe eens te sparren met collega’s die dezelfde functie hebben. Om ervaringen te delen, successen te vieren, te spiegelen en te verdiepen.

Netwerk

IJsselgroep biedt u een netwerk, een professionele leergemeenschap.

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst waarin zowel verdieping rond een thema centraal staat, maar altijd ook uitwisseling van ervaringen en van good practices. De rest van het jaar zorgen we voor een online omgeving om te kunnen blijven uitwisselen.

Wanneer en waar

  • woensdag 13 november  van 14.00 - 16.30 uur 
  • woensdag 5 maart van 14:00 - 16:30 uur

Voor wie

Leerkrachten plusklassen. Ook begaafdheidscoördinatoren zijn van harte welkom.

Kosten

€ 195,00 per deelnemer per jaar.