hoofdfoto 4 1 1 ikc

Integraal kindcentrum - IKC

Een IKC is een organisatie waarin alle betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben. Bovendien heeft het de volgende twee kenmerken:

  • Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 – 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten;
  • Het IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

Een IKC vervult een maatschappelijke rol en wordt deels vanuit de overheid/overheden gefinancierd en maakt deels omzet door het aanbieden van bv. kinderopvang.

IKC als kans

De reden kan defensief zijn: samenwerken als antwoord op de krimp. Steeds vaker wordt een IKC echter gezien als kans! Een prachtige kans om kinderen gezamenlijk te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Een doorgaande lijn: van 0 tot 13 jaar

Van baby tot peuters en van kleuters tot kinderen tot en met 12 jaar: allemaal onder één dak. Om samen te leven, leren, ontdekken, ervaren en plezier te hebben. Individueel en met elkaar. Soms met leeftijdgenoten en dan weer ‘in the mix’.

Samen

Een IKC vorm je samen. Als team. Grenzen tussen opvang, school, sport, zorg, spel en opvoeding vervagen. Ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, zorgverleners en de kinderen zelf werken dan ook steeds meer samen. Vaker, intensiever en op basis van één gemeenschappelijke visie op leren, groeien, samenleven en ontwikkelen.

Het IJsselgroep IKC-model

De complexiteit van een IKC is omgezet in een praktisch model: het Ijsselgroep IKC-model. Vier bollen worden vanuit de visie (kern) ‘ingevuld’: inhoud, financiën, gebouw en personeel. Rekening houdend met demografie, samenleving, partners en ruimtelijke ordening. Een groot voordeel is dat hetzelfde model vanuit drie verschillende kernen bruikbaar is: visie (zie afbeelding), organisatie en leerling/kind.

ijsselgroep_ikc_model_600

Advies: start met een visie

Een goed functionerend IKC heeft één gemeenschappelijke visie. Bij de vormgeving van deze visie zijn niet alleen de professionals, ouders en kinderen betrokken, maar ook de ‘medegebruikers’ van het IKC. U kunt hierbij denken aan sportverenigingen, muziekschool, CJG, etc. Het is belangrijk dat personeelsleden, leidinggevenden en bestuurders dezelfde taal spreken en overeenstemming hebben over de visie van het IKC. Het bereiken van die visie is een mooie uitdaging.

Dienstverlening

  • Visie-ontwikkeling op basis van het IJsselgroep IKC-model
  • Realisatie: van idee naar uitvoering
  • Professionalisering