Omgaan met kinderen van nieuwkomers registerleraar 1600x640

Omgaan met anderstalige kinderen in de klas

Uw school geeft les aan kinderen van nieuwkomers en/of andere anderstalige kinderen? Belangrijk en betekenisvol, maar ook een hele uitdaging! Wat komt er op u af? U vraagt zich af wat verstandig is om wel of juist niet te doen? U heeft vragen over de ontwikkeling van deze kinderen en wilt weten hoe u (didactisch) goed af kunt stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen binnen de reguliere klas? U wilt ontdekken hoe u instroom en doorstroom op een goede manier kunt regelen? Neem dan deel aan het programma ‘Omgaan met anderstalige kinderen in de klas’. Drie boeiende sessies onder leiding van ervaren professionals.

Interessante vragen

Hoe is de ontwikkeling van deze kinderen op de Nederlandse basisschool? Welke achtergronden nemen zij mee? Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met vluchtelingenkinderen over hun trauma(’s) te spreken?
Wat moet je weten van de taalontwikkeling van kinderen die meertalig opgroeien om hen goed onderwijs te bieden? Mogen kinderen die thuis een andere taal spreken deze gebruiken op school?
En, hoe organiseer je het onderwijs in je groep met één of een aantal kinderen die het Nederlands (nog) niet goed beheersen? Hoe geef je specifiek (taal)onderwijs voor deze meertalige leerlingen een plek in je dagplanning (klassenmanagement)?

Een aantal vragen die de kern raken. In drie bijeenkomsten gaat u samen met ons en samen met collega-deelnemers op zoek naar antwoorden. Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Omgaan met andere cultuurachtergronden en getraumatiseerde kinderen

Bijeenkomst 2: Tweede taalverwerving en taalontwikkeling

Bijeenkomst 3: Anderstaligen in de reguliere klas: de meertalige klas!

Het programma ‘Omgaan met anderstalige kinderen in de klas’ is afwisselend, inhoudelijk sterk en uitermate praktisch.

Programma: Omgaan met anderstalige kinderen in de klas

Bijeenkomst 1: Omgaan met andere cultuurachtergronden en getraumatiseerde kinderen door Hansje Planjer | Lotte Heuff

Kinderen die naar Nederland komen hebben een andere achtergrond dan de kinderen in de klas die in Nederland geboren zijn. Sommige kinderen zijn gevlucht, anderen zijn later gekomen door gezinshereniging. Of kinderen komen uit andere landen mee met hun ouders die hier komen werken. Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met gevluchte kinderen die trauma’s hebben opgelopen hierover te praten? Zo ja, hoe doe je dat? Zo nee, wat zijn dan de alternatieven? Deze praktische inkijk in de belevingswereld van anderstalige kinderen wordt verzorgd door Hansje Planjer.

Hansje Planjer is psycholoog bij IJsselgroep en heeft zich verdiept in trauma’s bij vluchtelingenkinderen.

Bijeenkomst 2: Taalonderwijs en tweede taalverwerving door Saskia Versloot

Hoe zorg je voor passend onderwijs aan kinderen die een andere moedertaal hebben en niet altijd in Nederland naar school zijn geweest? Zowel in een aparte taalklas als een reguliere klas ligt de focus op het zo snel mogelijk leren van het Nederlands. Gelukkig leren kinderen snel. Wel is het belangrijk om te weten hoe je voor deze leerlingen als leerkracht of ondersteuner het best denkbare onderwijs kan verzorgen. Welke achtergrondinformatie van de leerling heb je nodig om hem/haar Nederlands te leren? Hoe werkt het leren van een tweede taal bij kinderen? En hoe kun je de moedertaal van het kind benutten voor het leren van het Nederlands? In deze bijeenkomst bespreken we de nieuwste inzichten hierover. Ook kijken we naar hoe we de taalontwikkeling van deze leerling kunnen volgen en didactisch kunnen ondersteunen. Welke leermiddelen helpen daarbij?

Bijeenkomst 3: Anderstaligen in de reguliere klas: de meertalige klas! Door Saskia Versloot

In deze bijeenkomst verbinden we de inzichten uit de eerste twee bijeenkomsten naar de praktijk van de meertalige klas. Hoe organiseer je het onderwijs in je groep waar één of een paar kinderen zitten die het Nederlands (nog) niet goed beheersen? Als leerkracht moet je goed weten wat de anderstaligen leerlingen nodig hebben, wanneer ze jóu nodig hebben en wanneer ze hulp of instructie van anderen krijgen. Het lesaanbod voor deze leerlingen is een teampuzzel waar jij als leerkracht onderdeel van bent; je doet het samen binnen de school! Wie doet wat en hoe organiseer jij je dagelijkse lessen waarin iedere leerling, dus ook de anderstalige leerling, zo goed mogelijk kan leren? Ook aan de orde komt hoe je met de klas de anderstaligen warm kunt onthalen met erkenning voor ieders moedertaal. Meertaligheid wordt iets van de klas, niet alleen van de anderstalige!

Saskia Versloot is taalspecialist bij IJsselgroep en gespecialiseerd in meertaligheid in het onderwijs. Zij maakt deel uit van het landelijke Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (LPTN; www.taallectoren.nl). Deze groep breekt een lans voor meertalig onderwijs in Nederland. Deze groep is auteur van het boekje ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ (2017), voor de PO-Raad geschreven.

Voor wie

Het programma ‘Omgaan met anderstalige kinderen in de klas’ is gericht op leerkrachten die te maken hebben met instroom van anderstalige leerlingen in het reguliere onderwijs. Soms vanuit een taalschool, soms ook door directe plaatsing. 

Wanneer en waar?

najaar 2021

  • 6 en 13 oktober en 10 november 2021 van 15.00 - 17.30 uur

voorjaar 2022:

  • 9 en 16 februari en 8 maart 2022 van 15.00 - 17.30 uur

Kosten

Uw investering voor drie uiterst boeiende bijeenkomsten bedraagt € 395,00 per deelnemer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Saskia Versloot via 06 33 05 78 93 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze cursus via dit formulier